1

slika

 

Ново издање

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

 

 

Сања Златановић

2

slide 02

 

Добродошли

Представљамо вам Етнографски институт САНУ, водећу научну установу у Србији која се бави етнолошко-антрополошким проучавањима друштва и културе.


 

3

симо

АКТУЕЛНО

Представљање књиге ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА првог тома едиције МАЛИ ЛЕКСИКОНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

70 година рада Етнографског института САНУ

 

 

4

pojmovnik srpske kulture

Појмовник српске културе

Погледајте

Делатност Етнографског института САНУ

image

Унапређивање теоријско-методолошких сазнања из области етнологије и антропологије.

Стварање обимног, систематизованог етнографског фонда.

Организовање комплексних етнолошких и антрополошких истраживања.

Сарадња са сродним научноистраживачким и културним институцијама у земљи и иностранству.

Гласник Етнографског института САНУ
Bulletin of Institute of Ethnography SASA

Гласник Етнографског института САНУ је научна, периодична публикација од међународног значаја. У њему се, од прве књиге издате 1952. године, објављују радови из области етнологије и антропологије и сродних друштвених и хуманистичких дисциплина, резултати научноистраживачког и пројектног рада научника и сарадника Етнографског института и других сродних институција у земљи и иностранству. Радови могу бити написани на српском (и сродним језицима) и на енглеском језику. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног рецензирања од стране два компетентна рецензента. За више информација, молимо вас погледајте упутство за припрему рукописа за штампање.

Часопис је доступан је у режиму отвореног приступа, а публиковање је бесплатно. Више детаља о Гласнику Етнографског института САНУ погледајте на www.ei.sanu.ac.rs.

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCIndeks (Српски цитатни индекс), Ulrich's Periodicals Directory, NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services)


Главни и одговорни уредник
: Драгана Радојичић;
Уредниk: Срђан Радовић


Уређивачки одбор: Гојко Суботић, Александра Павићевић, Лада Стевановић, Илдико Ереи, Јелена Јовановић, Иван Ђорђевић, Љиљана Гавриловић, Гордана Благојевић;


Међународни уређивачки одбор
: Јана Поспишилова, Карл Касер, Габриела Килианова, Милица Бакић-Хејден, Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова, Шел Магнусон, Татиана Подолинска, Петер Финке, Инес Прица, Иванка Петрова, Ана Драгојловић;

Издавачки савет: Јелена Ђорђевић, Маја Година Голија, Рената Јамбрешић Кирин, Мирослава Лукић-Крстановић, Младена Прелић, Љупчо Ристески, Лидија Вујачић, Бојан Жикић;


Секретар уредништва: Марија Ђокић
Технички уредник електронског издања: Бранислав Пантовић

 

УДК 39(05) ; ISSN 0350-0861 (штампано издање) ; еISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

 

 

 

.