Страница је у изради

др ЖАКУЛА Соња, научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Соња Жакула

 

Соња Жакула je рођена 1985. године у Београду где је завршила основну школу и Филолошку гимназију (одељење за класичне језике). Дипломирала је 2009. године на одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, а потом je на истом одељењу 2010. године одбранила мастер тезу под називом „Научно креирање културних представа о животињама“. Рад је освојио награду одељења за најбољи мастер рад у 2010. години. Тренутно је студенткиња докторских студија на истом одељењу.

Од 2004. до 2009. године је била ангажована као млађа односно студенткиња сарадница на семинару етнологије/социо-културне антропологије у Истраживачкој Станици Петница, а 2009. године, по дипломирању постаје стручна сарадница и заменица руководитељке семинара. Од 2013. године руководи семинаром Антропологије у ИС Петница.

Током 2009. године је била ангажована као истраживачица-сарадница на пројекту „Управљање високим образовањем у Србији“, који је реализовао Центар за образовне политике из Београда. Резултат овог ангажмана је рад под називом „Доношење одлука у високом образовању – етнографска студија Сената Универзитета у Новом Саду“, који би требало да буде објављен у оквиру зборника радова са пројекта.

Од 2011. године је ангажована као истраживач приправник на пројекту Културно наслеђе и идентитет  Етнографскоg институтa САНУ.

Основне области интересовања: антропологија људско-животињских односа, антропологија интернета и виртуелних светова, антропологија материјалне културе и (не)популарне музике.

Одлично говори енглески језик, а служи се и италијанским и немачким, те латинским и старогрчким.

 

Б

 • Жакула, С. (ур.) 2008. The post, студентски антрополошки часопис, бр. 3, Београд: КСЕА – главна и одговорна уредница.
 • Жакула, С. 2011. „Зимски семинар антропологије у Истраживачкој станици Петница“, у: Антропологија, бр. 1 (11), стр. 229–230. 
 • Жакула, С. 2011. „Употреба појма ’култура’ у студијама савремене српске културне политике“, у: Гласник Етнографског института САНУ, LIX (2), 257–260.
 • Жакула, С. 2012. „Да ли киборзи сањају биомеханичке овце? Тело и хиперреалност“, у: Антропологија бр. 2 (12), стр. 43–61.
 • Жакула, С. 2012. „Шта је данас вукодлак? Семиолошка анализа текстова о ’тамнавском вукодлаку’“, у: Етноантрополошки проблеми  бр. 7 (4), стр. 1017–1032.
 •  Жакула, С. 2013. „(Не) разумети Дарвина: еволуција и конструкција границе између људи и животиња“, у: Културна прожимања: антрополошке перспективе, ур. Срђан Радовић, 31–50. Београд: Етнографски институт САНУ (Зборник Етнографског института 28).
 •  Жакула, С. 2013. „Наративизација једног несвакидашњег догађаја у Београдском зоолошком врту: семиотичка анализа приче о керуши Габи и јагуару“ у: Етноантрополошки проблеми  бр. 8 (4), стр. 1047–1069.
 • Жакула, С. 2014. „Животињско тело, насиље и морална паника: случај керуше Миле“, у Гласник Етнографског института САНУ 62 (1), стр. 163–178.
 • Жакула, С. 2015. „Међународна летња школа и конференција Keep it simple, make it fast! Crossing borders of underground music scenes“, у Гласник Етнографског института САНУ, у штампи.

Излагања на конференцијама и стручним скуповима

 • (Не)разумети Дарвина: еволуција и културна концептуализација границе између људи и животиња у антрополошкој перспективи – излагање на међународном научном скупу „Културе и границе“, одржаном у Вршцу 2011. године.
 • Да ли киборзи сањају биомеханичке овце? Тело и хиперреалност – излагање на међународном скупу „Тело, (био)технологије и моћ“, одржаном на Филозофском факултету у Београду у новембру 2011. године.
 • Пленарно предавање под називом ’The animal turn’ in the social sciences: unnatural histories, anthropomorphism and the voiceless Other, одржано у оквиру Четврте међународне конференције студената археологије STARCO, одржане на Златибору у марту 2013. године.
 • Излагање под називом „Концепт ’веровања’ у радовима Тихомира Ђорђевића о животињама“ на научном скупу ’Етнос’, религија и идентитет: научни скуп у част Душана Бандића, одржаном у априлу 2014. Године на Филозофском факултету у Београду.
 • Излагање под називом „The Separation of Scene and State: the Balkanization of the Belgrade Punk Scene in the Wake of the Wars in Yugoslavia“ на међународној конференцији Keep it simple, make it fast: crossing borders of underground music scenes, одржаној Универзитету у Порту у Португалу у јулу 2015. године.
 • Излагање „Punk, politics and resistance“ одржано на Punk now! конференцији одржаној на City University у Бирмингему у Великој Британији у октобру 2015. године.

Остало

 • 2009. Центар за Образовне Политике, Београд – истраживачица сарадница на пројекту „Управљање високим образовањем у Србији“
 • Током 2012. године руководила је интердисциплинарним семинаром друштвено-хуманистичких наука „Ум, језик и култура“, 2013. године је преузела руковођење семинаром Антропологије у Истраживачкој станици Петница.
 • Научно креирање културних представа о животињама – предавање одржано по позиву 16.3.2012. у оквиру вежби на предмету археологија и социјална антропологија на Одељењу за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
 • 2014. и 2015. године координирала је излагањем антропологије у оквиру манифестације „Ноћ истраживача“.
 • У јуну 2015. године одржала је предавање по позиву под називом Студије људско-животињских односа у антропологији, на Институту за филозофију и друштвену теорију у Београду.