Страница је у изради

др ЧВОРОВИЋ Јелена, научни сaветник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Јелена Чворовић

e-mail: cvrvc@yahoo.com

Јелена Чворовић, рођена 1968 у Београду. 1992. завршила студије археологије на Филозофском Факултету у Београду, а 1994. магистрирала на одељењу за Археологију на истом факултету. 1996-2001. боравила на докторским студијама на Arizona State University, Department of Anthropology, Tempe, AZ, USA, где је и докторирала. Од 2002. године запослена као научни сарадник у Етнографском Институту САНУ. У времену од 2002-2006. године ангажована као Adjunct professor, Anthropology, Arizona State University, Department of Anthropology, Tempe, AZ, USA. Објавила две монографије и већи број научних радова у домаћим и страним научним часописима, углавном на енглеском језику. Такође учествовала на великом броју међународних конференција. Бави се и преводилачким радом, као и визуелном антропологијом, аутор је документарног филма о Ромима који је добио две награде на фестивалима документарног етнолошког филма. Говори енглески језик.

Б

Одабране публикације

Čvorović, J., and Coe, K. 2018. Happy marriages are all alike: Marriage andself-rated health among Serbian Roma. Bulletinof the Institute of Ethnography, SASA https://doi.org/10.2298/GEI181031001C

Čvorović, J. 2018. Influence of maternal height on children’s health status and mortality: a cross-sectional study in poor Roma communities in rural Serbia. HOMO. Journal of Comparative Human Biology. https://doi.org/10.1016/j.jchb.2018.11.004

Čvorović, J. and Coe, K. 2018. Roma Women Role Models and Health. Bulletin of the Institute of Ethnography, SASA. DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1802367C

Čvorović, J. 2018. Self-ratedhealth and teenage pregnancies in Roma women: Increasing height is associatedwith better health outcomes. Journal ofBiosocial science. doi:10.1017/S0021932018000196  

Čvorović, J. and James, S. 2018. John Henryism, Genderand Self-Reported Health among Roma/Gypsies in Serbia. Culture, Medicine and Psychiatry. 42 (2):295-314. DOI:10.1007/s11013-017-9561-8.  

Čvorović, J. and Coe, K. 2017. Reproductive Investmentand Health Costs in Roma Women. InternationalJournal of Environmental Research and Public Health. 14(11), 1337;doi:10.3390/ijerph14111337   

Coe, K, and Čvorović, J. 2017. The Health of RomanianGypsy women in Serbia. Health Care forWomen International. 38(4):409-422.  

Čvorović, J. and Coe, K.  2017. “Visiting” close kin abroad: migrationstrategy of the Serbian Roma”. Journal ofGypsy Studies.1 (1):17-29.

Cvorovic,J.  2015. Fertility Differentials Among Serbian Jews Journal of Modern Jewish Studies, 14(2):213-228.

Lynn, R. and Čvorović J. 2015. The intelligence of Ashkenazi and Sephardi Jews in Serbia. Mankind Quarterly. 55(4):352-359.

Čvorović, J., and Nikolic, K. 2015. Differential reproductive success among the Serbian Jews. Mankind Quarterly. 55(4):297-324.

Čvorović J., and Lynn, R. 2014. Intelligence and reproductive success of Bosnians, Serbs and Roma in Serbia. Mankind Quarterly. 54, no3-4, 434-446.

Čvorović J. and Lynn, R.  2014. Sex differences in intelligence: some new data from Serbia. Mankind Quarterly.55, no 1-2, 101-109.

Čvorović J. 2013. Serbian Gypsy Witch Narratives: ‘Wherever Gypsies Go There the Witches are We Know!’ , Folklore 124, 2:214-225.

Čvorović, J., and Nikolic. 2012. Differential reproductive success in the historic populations of Sandžak. Mankind Quarterly LIII, number 2, 206-237.

Čvorović, J. 2012. Religion and Reproduction: Muslim vs. Orthodox Serbs. Mankind Quarterly vol. 52, 3&4, 358-387.

Čvorović, J. 2011. Juvenile marriages, child-brides and infant mortality among Serbian Gypsies. Glasnik Etnografskog Instituta SANU,59 (2). 27-44.

Čvorović, J. 2011. The Differential Impact of Religion on Life History and Reproductive Strategy: Muslim and Orthodox Gypsies in Serbia. Mankind Quarterly vol. 51, 3:330-348.

Čvorović, J. 2010. Приче мачванских Рома: наратив као стратегија учења. Glasnik Etnografskog Instituta SANU , 58, 1: 185-200.              

Gallagher A., Čvorović J., Štrkalj G. 2009. Body Mass Index in Serbian Roma. HOMO-Journal of Comparative Human Biology, vol 60, 6: 567-578.

Čvorović, J. 2009. Losing a River: The Social Significance of Gypsy Oral Tradition. Fabula, 50, 1/2. 37-53

Čvorović, J. 2009. Between Preferred and True Identity. Oral History Review. 36(1).45-70.

Rushton, J.P. and Čvorović, J. 2009.  Data on the Raven’s Standard Progressive Matrices from Four Serbian Samples. Personality and Individual Differences 46:483-486

Čvorović, J. and Rushton, J.P. 2008. Maternal IQ and Child Mortality in 222 Serbian Roma (Gypsy) Women. Personality and Individual Differences. 44:1604-1609.

Čvorović, J. 2008. A Gypsy, Butterfly and Gadje: Narrative as Instruction for Behaviour. Folklore, 119, 1:29-44.

Čvorović, J. 2006. Gypsies Drown In Shallow Water: Oral Narratives among Mačva Gypsies. Journal of Folklore Research, 43, 2, 129-148.

Čvorović, J. Gypsy Oral History in Serbia. 2005. Oral History Journal, Vol. 33, no 1, 57-68.

Čvorović, J. 2004. Sexual and Reproductive strategies among Serbian Gypsies. Population & Environment, 25, 217-242.

Монографије

Cvorovic, J. 2014. The Roma: A Balkan Underclass. Ulster Institute of Social Research. London: UK.

Čvorović, J. 2010. Roast Chicken and other Gypsy stories. Peter Lang GmbH. Hamburg: Germany.

Čvorović, J. 2004. Gypsy Narratives: From Poverty To Culture.  Belgrade: the Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts.

Конференције/предавања

Cvorovic, J., Biviji-Sharma, R., Coe, K. 2015. The health of the Serbian Roma/Gypsies: A research report. The Global Health Then and Now Symposium, Chicago, IL.

Cvorovic, J., Biviji-Sharma, R., Coe, K. 2015. Culture and health of Serbian Roma/Gypsy. Western Michigan University Medical Humanities Conference, Kalamazoo, MI.

Cvorovic, J., Biviji-Sharma, R., Coe, K. 2015. Culture and health of Serbian Roma/Gypsies. Arizona State University, Phoenix, AZ.

Cvorovic, J., Biviji-Sharma, R., Coe, K. 2015. Culture and health of Serbian Roma/Gypsies. University of Arizona, Phoenix, AZ.

Cvorovic, J. 2010. Juvenile marriages, child-brides and infant mortality among Serbian Gypsies. Mеђународни научни скуп „Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције“, САНУ, Београд.

Čvorović, J.2008.  Mortality among Gypsies, International Society for Human Ethology (ISHE), Bologna, Italy. Dokumentarni film.

Čvorović, J, Gallaghter, A and Štrkalj G.2008.  Serbian Roma: nutritional status. American Association of Physical Anthropologists, Columbus, Ohio.