Страница је у изради

др ИВАНОВИЋ БАРИШИЋ Милина, виши научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Милина Ивановић Баришић

e-mail: milina.barisic@ei.sanu.ac.rs

 

Биографија

2010: Доктор етнологије – антропологије. Филозофски факултет Београд.
2003: Магистар етнологије – антрпологије. Филозофски факултет. Београд.
1986: Музејско стручно звање кустостр. Народни музеј. Београд.
1982: Дипломирани етнолог. Филозофски факултет. Београд.

Професионално искуство

2018- : Виши научни сарадник. Етнографски институт САНУ.
2011-2018: Научни сарадник. Етнографски институт САНУ.
2003-2011: Истраживач сарадник у Етнографском институту САНУ.
2002-2003: Истраживач у Етнографском институту САНУ.
1994-2002: Библиотекар у Етнографском институту САНУ.
1994: Стручни сарадник у Приватном предузећу за производњу и промет производа старих заната „Балтик“ у Београду.  
1986-1989: Кустос у Народном музеју у Врању.
1982-1983: Стручни сарадник у Заводу за заштиту споменика културе у Смедереву.

Изложбе

1994: „Најлепши ускршњи дечији цртеж“. Југословенска књига – палата „Албанија“, Београд (организација и поставка изложбе).
1988: „Чаролија нити“. Музејски простор: Загреб (сарадник на одабиру предмета и каталошкој обради).
1988: „Покућство на Македонија“. Народни музеј у Врању (гостујућа изложба – сарадник на поставци).
1986: „Сеоска и градска ношња“.Народни музеј у Врању (стална музејска поставка).

Теренска истраживања и пројекти

2016-2019: Истраживање историје и културе Срба у Румунији. Савез Срба у Румунији (Темишвар) и Институт за српски језик САНУ (Београд). (Руководилац пројекта: проф. др Михај Радан, Западни универзитет у Темишвару).

2014-2019: Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект.Матица српска: Нови Сад. (руководилац пројекта: проф. др Софија Милорадовић, Институт за српски језик САНУ; Филозофски факултет Универзитета у Нишу).

2015: „Култура становања у Ваљевској Подгорини“. Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ. Београд.

2014-2015: „Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект“. Матица српска: Нови Сад.

2012-2014: „Јужнословенска народна традиција – архаика и савременост. Етнографски институт САНУ, Београд – РАН, Москва.

2011-2016: „Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност“. Етнографски институт САНУ, Београд.

2011-2016: „Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије“. Израда мултимедијалног интернет портала: „Појмовник српске културе“. Етнографски институт САНУ, Београд.

2012-2013: „Срби и Словенци: мигранти, мањина, колективни идентитети и памћење“. Етнографски институт САНУ, Београд – Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU, Ljubljana.

2009-2012: „Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект“. Матица српска: Нови Сад.

2008-2009: „Културни и научни контакти: Срби и Словенци од 19. до 21. века“. Етнографски институт САНУ, Београд – Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU, Ljubljana.

2006-2010: „Србија између традиционализма и модернизације – етнолошко и антрополошко проучавање културних процеса“. Етнографски институт САНУ.  Београд.

2006-2007: „Срби у Словенији – Словенци у Србији“. Етнографски институт САНУ, Београд – Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU, Ljubljana.

2002-2005: „Традиционална култура Срба“. Етнографски институт САНУ. Београд.

2002-2003: „250. година села Стапар“. Месна заједница села Стапар (Сомбор).

1996: „Истраживања народне књижевности, етнологије и језика у Сечој Реци“. Филолошки факултет – Вукова задужбина. Београд.

1995: Усмена хроника Ивањичког краја. Филолошки факултет у Београду и Вукова задужбина. Београд.

1992-1993: „Рурална и урбана култура централног Балкана од Средњег века до XXI века“. Подпројекат: „Народно православље данас“. Балканолошки институт САНУ. Београд.  

1988: „Проучавање Срба на Косову“. Одбор за проучавање Срба на Косову САНУ. Београд.

1988: „Израда приручника за кореографе“. Културно-просвјетни Сабор Хрватске. Zagreb.

1987-1988: „Етнолошки Атлас Југославије“. Етнографски музеј у Београду.

1982/1983: Подунавски регион (Жабари, Пожаревац, Петровац, Смедеревска Паланка и Жагубица).

 Учешће на научим конференцијама, савртовањима, округлим столовима

2018. Научни симпозијум: Традиционална естетска култура – слика и писмо. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет уметности: 9. новембар.

2018. Научни скуп: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима: Cultura materială şi spirituală a sȃrbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice. Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару и Савез Срба у Румунији Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу: 19-21. октобар.

2018. Научна конференција: Наука без граница 2 [Science Beyond Boundaries 2 /  Наукабезграниц 2]. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини – Филозофски факултет: 21-22. септембар.

2017. Научни скуп: Традиција и савременост. Скопље: Институт за фолклор „Марко Цепенков“: 24-25. новембар.

2017. Научни симпозијум: Традиционална естетска култура – беседа. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет уметности: 10. новембар.

2017. Научни скуп: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима: Cultura materială şi spirituală a sȃrbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару и Савез Срба у Румунији: 13-15. октобар.

2017. Међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ: Ретроспективе и перспективе у етнологији и антропологији. Сирогојно: Етнографски институт САНУ – Музеј на отвореном „Старо село“: 8-10. септембар.

2016. Научни скуп: Традиција и савременост. Скопље: Институт за фолклор „Марко Цепенков“: 26. новембар.

2016. Научни симпозијум: Традиционална естетска култура – лепо и ружно. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет уметности: 4. новембар.
Тема: Лепо и ружно у традиционалној култури.

2016. International Scientific Symposium. The material and spiritual Culture of the Serbs from the multiethnic and/or peripheral regions. Temišvar: Zapadni univerzitet: 17-19. оktobar.

2016. Село Балкана – континуитет и промене кроз историју. Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојнo – Историјски институт, Београд.

2015. Култура становања у ваљевској Подгорини. Ваљево: Народни музеј.

2015. Традиционална естетска култура – медији. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет уметности.

2015. 150th Anniversary of Jovan Cvijić`s Birth. Belgrade: Srebian Academy of Sciences and Arts – Geographical Institute „Jovan Cvijić“.

2015: III Annual International CCCS Conference: Culture and Identity. Skopje.

2014. Традиционална естетска култура – простор. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет уметности.

2014: The material and spiritual Culture of the Serbs from the multiethnic and/or peripheral regions. Temišvar: Zapadni univerzitet.

2013. Традиционална естетска култура – занат. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет уметности.

2013. Савремена српска фолклористика. Нови Сад: Центар за истраживање српског фолклора Одсека за српску књижевност Филозофског факултета.

2013: Annual International CCCS Conference: Cultural memory. Skopje.

2011. Традиционална естетска култура – врт. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2011. Културе и границе (Cultures and Borders). Вршац: Народни музеј – Етнографски институт САНУ.

2011. Језик, књижевност, комуникација. Филозофски факултет: Универзитет у Нишу: Департман за Англистику.

2010. Традиционална естетска култура – еротика, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2010: Популаризација на етнолошкото културно наследство. Штип: Македонското Етнолошко Друштво.

2010. Традиционална естетска култура – игра. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2009: Територијални аспекти развоја Србије и сеседних земаља, Дивчибаре: Универзитет у Београду – Географски факултет.

2009: Теренска истраживања (изазовирезултати примена). Сирогојно: Етнографски институт САНУ и Музеј „Старо село.

2008: Традиционална естетска култура: хлеб. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2008: Спомен места – историја – сећања. Тршић: Дом културе Лозница Етнографски институт САНУ.

2007: Традиционална естетска култура: тело и одело. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2007: Слике културе – некад и сад. Београд: Етнографски институт САНУ – Крушевац: Народни музеј.

2006: Традиционална естетска култура: свакодневље и празник. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2006: Актуелни пројекти ЕИ САНУ (2006-2010). Београд: Етнографски институт САНУ.

2005: Традиционална естетска култура: кућа. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

2005: Свакодневна култура у пост-социјалистичком периоду у Србији и Бугарској – Балканска трансформација и европска интеграција, Зрењанин: Етнографски институт САНУ: Етнографски институт с музеий–БАН: Народни музеј Зрењанин.

2005: Србија и савремени процеси у Европи и свету, Београд –Тара: Географски факултет [и др.].

2004: Традиција и савременост, Бања Лука: Филозофски факултет.

2003: Интердисциплинарни приступ сазнању, Бања Лука: Филозофски факултет.

2003. Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи. Београд: Српска Академија Наука и Уметности.

2002: Традиционално и савремено у култури Срба, Београд: Етнографски институт САНУ.

1998: Славе, заветине и друге сродне прославе становништва источне Србије и суседних области, Сврљиг: Етно-кулутуролошка радионица.

1998: Художенственное моделирование и народные традиции. Санкт-Петерсбург.

1997: Природа у обичајима и веровањима. Сврљиг: Етно-културолошка радионица.

1997: Научни скуп у оквиру 5. међународног фестивала фолклора „Вршачки венац“. Вршац.

1996: Традиционална култура у годишњем циклусу обичаја. Сврљиг: Етно-кулутуролошка радионица.

1996: Научни скуп у оквиру 4. међународног фестивала фолклора „Вршачки венац“. Вршац.

1996: Традициите во исхраната на балканските народи. Банско (Македонија).

1992: Духовни и друштвени живот у традиционалној култури становништва Србије. Београд: Етнографски музеј у Београду.

1990: 14. саветовање Етнолошког друштва Србије. Суботица: Етнолошко друштво Србије.

1989: 13. саветовање Етнолошког друштва СР Србије. Копаоник: Етнолошко друштво Србије.

1988: 12. саветовање Етнолошког друштва СР Србије. Нови Пазар: Етнолошко друштво Србије.

1987: 12. саветовање Савеза етнолошких друштава Југославије и 11. саветовање етнолога СР Србије. Београд – Крушевац: Етнолошко друштво Србије.

 

Б

Монографије и уређени зборници

2017. Одевање у околини Београда – друга половина 19. и прва половина 20. века. Посебна издања (88). Београд: Етнографски институт САНУ: 1–205. (доступно и на: www.etno-institut.rs)

2015-. Интернет портал: Појмовник српске културе. Доступно на: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php = Уредник сајта

2012: Теренска истраживања: поетика сусрета. (Ур.) Зборник радова (27). Београд: Етнографски институт САНУ: 1-235.

2011: Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу лингвистички и етнолошки аспект. Нови Сад: Беосинг: 1–51. (Коаутори: Софија Милорадовић, Љиљана Недељков, Биљана Сикимић, Драгана Радовановић, Драгана Радојичић).

2007: Календарски празници и обичаји у подавалским селима. Посебна издања (59). Београд: Етнографски институт САНУ: 1–411.

1988: Narodne nošnje KosovaRugovo. (uporedni prevod: Vërejtje Hyrëse; Traditional costume of Rugovo, Costume folklorique du Rugovo, Die Volkstracht in Rugovo). Biblioteka „Narodne nošnje Jugoslavije“. Zagreb: Kulturno prosvjetni Sabor Hrvatske: 1–127.

Радови

2018. „Saint George’s Day in Serbian Cultural Context“. The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions. (ур.) Гордана Благојевић. Београд:  Етнолошко-антрополошко друштво Србије и Етнографски институт САНУ: 39-57. 

2018. „Облакувањето во околината на Белград – континуитет и промени“. Македонски фолклор, год. XL / бр. 73: 161-174.

2018. „Божић код Срба у Банатској Клисури“. Исходишта (4): 89-98.

2018. „Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања“. Гласник Етнографског института САНУ (66/1): 193-205; доступно и на: www.etno-institut.rs

2017. „Породична слава код Срба у Румунији: Дињаш и Ченеј“. Исходишта (3): 141-148; доступно и на: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/ishodista3  

2017. „Београдска околина: континуитет и промене“. Село Балкана: континуитети и промене кроз историју. Београд: Историјски институт – Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“: 321-337.

2017. „Између традиције и савремености: село у Србији у периоду после Другог светског рата“. Традиција и современост во Македонија и Србија. Скопље: Институт за фолклор „Марко Цепенков“: 37-48.

2016. „Culture and Identity: Slava, a Family Saint Day Among the Serbs“. Kultura / Culture: Meѓunarodno spisanie za kulturoloшki istražuvanja/ International Journal Cultural Researches (VI/14): 99-106; доступно на: https://journals.culturcenter.net

2016. „Етнографски музеј: мртав простор или место оживљене прошлости“. Ка новој сталној поставци Етнографског музеја.  Београд: Етнографски музеј: 243-249. 

2016. „Пазник и простор“. Ур. Драган Жунић. Традиционална естетска култура – простор. Ниш: Огранак САНУ и Унивезитет у Нишу: 117-133.

2016. „Крв у календарским празницима и обичајима“. Крв: књижевност, култура. Ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић. Посебна издања (134): 243-254. Београд: Балканолошки институт САНУ.

2016: „Folloving Jovan Cvijić paths: The traditiinal rural architecture after word war II“. 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Proceeding of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts. Belgrade. Ed. Vidojko Jović, Ana M. Petrović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016: 681-693: https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/ElIzdanja/2016Zbornik_JCvijic.pdf

2015: „Занатске и еснафске славе“. Зборник радова: Традиционална естетска култура – занати, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу – Факултет уметности универзитета у Нишу. стр. 175-187: www.ni.ac.rs

2015: „Миграције село-град у другој половини 20. века“. Гласник Етнографског института САНУ (63/3). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 595-608: www.etno-institut.rs

2015: „Календарски празници код Срба у Румунији“. Исходишта (1). Темишвар  – Ниш. стр. 129-138.

2015: „Телефонске поруке – савремен начин исказивања љубави и еротике“. Зборник радова: Традиционална естетска култура – ерос, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет Уметности. стр. 195-205: www.ni.ac.rs

2014: „Празнична сећања у Србији од средине 20. века до данас“. Гласник Етнографског института САНУ (62/1). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 275-286: www.etno-institut.rs

2014: „Празнична честитка: од религијског контекста до секуларног обичаја“.Зборник (30): Религија, религиозност и савремена култура. Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 175-185: www.etno-institut.rs

2014: „Биљни свет у годишњим обичајима у сврљишком крају“. Етно-културолошки зборник (XVIII): Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области. Сврљиг: Етно-културолошка радионица. стр.  25-35.

2014: „Хлеб у традиционалној култури Срба у Војводини“. Тематски зборник: Обредна пракса – „речима о храни“. Нови Сад: Матица српска. стр. 49-64.

2014: „State Holidays and Culture of Remembers in Serbia“. Зборник радова: Cultural Memory: Conference Proceedings. V. 1 / T. 1. First International CCCS Conference (5-7. september 2013).  Skopje. стр. 27-34: www.culturcenter.net

2014: „Породична Слава у Срба с посебним освртом на Александровачки крај“. Тематски зборник: Нематеријално културно наслеђе и локална средина: резултати савремених мултидисциплинарних истраживања александровачке Жупе и околних области. Александровац. стр. 43-72.

2013: „Недеља – празник или радни дан“. Гласник Етнографског института САНУ (61/1). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 161–171: www.etno-institut.rs

2013: „Нови медији и фолклор у Србији“. Зборник радова: Савремена српска фолклористика (I). Ур. Зоја Карановић, Јасмина Јокић. Нови Сад: Филозофски факултет. стр. 283-291.

2012: „Комуникација SMS порукама: етнолошки аспект“. Зборник радова: Језик, књижевност, комуникација. Ниш: Филозофски факултет. стр. 247–257.

2012: „Ethological heritage in the function of cultural tourism in Serbia“. Етнолог (14). Скопје: Македонско Етнолошко друштво. стр. 83–89.

2012: „Теренска истраживања – поетика сусрета“. Зборник (27): Теренска истраживања – поетика сусрета. Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 7–14: www.etno-institut.rs  

2011: „Сведочанство времена – афоризам“. Гласник Етнографског института САНУ (LIX). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 171–179: www.etno-institut.rs

2011: „Игра: вид празничног израза“. Зборник радова: Традиционална естетска култура игра. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. стр. 95–102: www.ni.ac.rs  

2011: „Културно наслеђе Срба у дијаспори – игра“. Зборник радова: Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству. Београд: Институт за међународну политику и привреду. стр. 225–234.

2010: „Srbi u Beloj Krajini – uvid u sadašnje stanje“. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU (39/1). Ljubljana. стр. 99–110.  

2010: „Народна архитектура у новој туристичкој понуди“. Зборник радова: Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет. стр. 441–446.

2010: „Хлеб у календарским празницима и обичајима“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: хлеб. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. стр. 189–202: www.ni.ac.rs  

2010: „Између традиције и модернизације“. Зборник радова: Традиција – фолклор – идентитет. Ур. Гордана Благојевић, Ивица Тодоровић. Сремски Карловци: Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију. стр. 169–186.

2009: „Христијанизација народних обичаја: пример воловске богомоље“. Гласник Етнографског института САНУ (LVII/1). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 175–188: www.etno-institut.rs

2009: „Наслеђе Авале“.Зборник (26): Спомен места – историја – сећања. Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 175–184: www.etno-institut.rs

2009: „Тело и одело“.Зборник радова: Традиционална естетска култура: тело и одевање. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. стр. 141–150: www.ni.ac.rs

2008: „Holiday Teht Message Well-wishing“. Гласник Етнографског института САНУ (LVI/2). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 75–98: www.etno-institut.rs

2008: „Време празника“. Зборник (24): Слике културе некад и сад. Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 257–268: www.etno-institut.rs

2007: „Промене у годишњим обичајима у подавалским селима“. Зборник (23): Култура у трансформацији. Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 215–235: www.etno-institut.rs

2007: „Измењена сеоска свакодневица“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: свакодневље и празник. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. стр. 83–92: www.ni.ac.rs

2007: „Утицај миграција на промене у култури“. Зборник радова: Србија и Република српска у регионалним и глобалним процесима. Београд: Географски факултет – Бања Лука: Природно–математички факултет. стр. 373–380.

2006: „Общение живых с мертвыми в посмертном ритуале“. Коммуникативное поведение славянских народов. Коммуникативное поведение (22). Воронеж: Воронежский государственный университет: Межрегиональниый Центр коммуникативных исследований: Кафедра славистики Белградского университета. стр. 128–135.

2006: „Одевање и мода“. Гласник Етнографског института САНУ (LIV). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 245–257: www.etno-institut.rs

2006: „Традиционална религиозност и ревитализација православља деведесетих година 20. века“. Зборник (22): Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској – Балканска трансформација и европска интеграција. Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 123–134: www.etno-institut.rs

2006: „Кућа и друштвене промене у другој половини 20. века“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: естетска димензија куће. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. стр. 67–75: www.ni.ac.rs

2005: „Задушнице: вид комуникације живих са мртвима“. Гласник Етнографског института САНУ (LIII). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 293–305: www.etno-institut.rs

2005: „Срби у Хрватској – етнолошки приступ истраживању“. Зборник радова: Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи. Зборник радова САНУ. Научни скупови: CIX. Одељење друштвених наука: 25. Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права. Београд: Српска академија наука и уметности. стр. 365–377.

2005: „Дневне миграције и њихов утицај на сеоску свакодневицу на примеру околине Београда“. Зборник радова: Србија и савремени процеси у Европи и свету. Београд – Тара: Географски факултет и др. стр. 439–444.

2004: „Срби у Хрватској: етнолошка разматрања“. Теме: часопис за друштвену историју (2). Ниш. стр. 779–788:http://ni.ac.rs/Teme/.

2004: „Временско одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима“. Гласник Етнографског института САНУ (LII). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 257–266: www.etno-institut.rs

2004: „Традиционално наслеђе и савременост“. У: Традиција и савременост. Научни скупови (5/II). Бања Лука: Филозофски факултет. стр. 743–754.

2003: „Народна ношња у Ивањичком крају“. Гласник Етнографског института САНУ (L–LI). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 155–169: www.etno-institut.rs

2003: „Годишњи обичаји у подавалским селима“. Традиционално и савремено у култури Срба. Посебна издања (49). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 47–59.

2003: „Видовдан у народним обичајима и веровањима Срба“. Етнографија Срба у Мађарској (4). Будимпешта. стр. 24–33. (коаутор Душан Дрљача)

2003: „Етнологија и сродне науке“. У: Јединство наука данас: интердисциплинарни приступ сазнању. Научни скупови (4/II). Бања Лука: Филозофски факултет. стр. 237–245.

2001: „Лепота ткања у југоисточној Србији“. Нишки зборник (10). Ниш: Народни музеј. стр. 113–124.

1998: „Процесс взаиммодействия двух культур в зетнологическом и социологическом аспекте. Народная одежда Румынов, Чехов, Словаков и Венгров в Южном Банате“. Художенственоемоделированиеинародные традиции: матерриалывтороймеждународной научнойконференции. Санкт-Петербург. стр. 67–74. (коаутор: Драгана Јовановић-Вечански)

1998: „Породична слава и заветина у сврљишком крају“. Етно-културолошки зборник (IV). Сврљиг. стр. 153–157.

1997: „Традиционална исхрана у Србији“. Етнолог (7–8). Скопје: Македонско етнолошко друштво. стр. 103–107.

1997: „Vidovdan: mit, legenda, običaji, verovanja“. Zbornik radova medjunarodnog festivala folklora Vršački venac (2). Vršac. стр. 29–35.

1997: „Природа у годишњем циклусу обичаја у источној Србији“. Eтно-културолошки зборник (III). Сврљиг: Етно-културолошка радионица. стр. 73–77

1996: „Odelo i rekviziti u obrednim povorkama zimsko-prolećnog ciklusa“. Zbornik radova međunarodnog festivala folklora Vršački venac (1). Vršac. стр. 40–46.

1996: „Покладе у околини Београда“. Етно-културолошки зборник (II). Сврљиг: Етно-културолошка радионица. стр. 102–106

1995: „Арапи – обредна поворка у Великом Селу 1995. године“. Гласник Етнографског института САНУ (XLIV). Београд: Етнографски институт САНУ. 320–325.

1995: „Један запис о крстоношама“. Расковник (јесен – зима). Београд. стр. 48–49.

1991: „Монашка трпеза“. Православље (609–610: 1–15. август). Београд: Српска православна црква. стр. 7.

1990: „Традиција и савременост у книнском крају“. Етноантрополошки проблеми (8). Београд: Одељење за етнологију. стр. 29–36.

1989: „Ношња и накит у епским песмама косовског циклуса“. Расковник (55–56). Београд. стр. 201–210.

1989: „Осврт на садашњу Косовску ношњу“. Етнолошке свеске (X). Београд: Етнолошко друштво Србије. стр. 153–159.

1988: „Култура становања у насељу Асамбеир у Врању“. Етнолошке свеске (IX). Београд – Нови Пазар: Етнолошко друштво Србије. стр. 139–144.

1987: „Либаде – из збирке градске ношње Народног музеја у Врању“. Врањски гласник (XX). Врање: Народни музеј. стр. 219–232.

1987: „Лик човека у народној уметности врањског краја“. Врањски гласник (XX). Врање: Народни музеј. стр. 237–247.

1987: „Нарицање у Вуковим делима“. Етнолошке свеске (VI­II). Београд – Крушевац: Етнолошко друштво Србије. стр. 15–20.

1987: „Сеоска кућа у Крајишту“. Етнолошке свеске (VI­II). Београд – Крушевац: Етнолошко друштво Србије. стр. 153–158.

1986: „Ваљавице у врањском крају“. Гласник Етнографског института САНУ (XXXV). Београд: Етнографски институт САНУ. стр. 91–110.

Појмовник српске културе. Београд: Етнографски институт САНУ и Институт за српски језик САНУ: www.etno-institut.rs
1. Обичај; 2. Одевање; 3. Басма; 4. Јаје; 5. Јабука; 6. Кошуља; 7. Бела недеља; 8. Беле покладе; 9. Задушнице; 10. Недеља; 11. Крв.

Лексикографске одреднице

 2017. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Едиција: Мали лексикони српске културе.  Београд: Етнографски институт САНУ и Службени гласник.
Појмови: [1] Градитељство (коаутор: Срђан Радовић); [2] Материјална култура (коаутор: Љиљана Гавриловић); [3] Празник (коаутори: Александар Крел, Младена Прелић); [4] Годишњи обичаји (коаутори: Мирјана Павловић, Младена Прелић); [5] Одевање (коаутор: Драгана Радојичић).

2008: Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за уџбенике.
Одреднице: 1. Антонијевић Драгослав; 2. Воденица; 3. Ендогамија; 4. Катун; 5. Народна јела и пића; 6. Рабош; 7. Свећа; 8. Утрина; 9. Филиповић Миленко; 10. Шајкача; 11. Шљивовица; 12. Шубара.

Библиографије

2003: „Б