Страница је у изради

ма АНЂЕЛКОВИЋ Биљана, истраживач сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Биљана Анђелковић

е-mail: biljana.andjelkovic@ei.sanu.ac.rs

 

Биљана Анђелковић рођена је у Крушевцу, где је завршила основну и средњу школу. Основне студије завршила је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, на којем је 2011. године одбранила мастер рад под називом „Казнено-поправне установе као инкубатори идентитета“. Тренутно је уписана на докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију са одобреном темом докторске дисертације под називом ''Поклоничка путовања: антрополошко истраживање представа о манастирима Српске православне цркве код поклоника на почетку 21. века''. Од 2018. године ради у Етнографском институту САНУ као истраживач-сарадник на пројекту Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност.
Основне области интересовања су јој антропологија ходочашћа, антропологија затвора, савремена религиозност и нематеријално културно наслеђе.


Б


Објављени радови:


Анђелковић, Биљана. 2014. Детињство у Крушевцу и околини крајем 19. и у првој половини 20. века: анализа етнолошког фонда Народног музеја Крушевац, у: Крушевачки Зборник 16: 138-161.


Анђелковић, Биљана. Хегемони маскулинитет у мушким затворима у Србији, у: Антропологија 15(1): 49-70.


Прикази књига:


Моћ у немоћи: поводом књиге Саше Недељковића Power and Powerlessness: The Challenges of Ethnic and National Identification of Minority Groups in Postsocialist Serbia. Common Ground Publishing, Champaign (Illinois, USA), 2015.Етноантрополошки проблеми 10(4):1031–1034.

 

Научне конференције:


2016. 8th InASEA Congress Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southest Europe, Софија.


2017. Конференција Етнографског института САНУ – ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно.