Страница је у изради

ма РАШИЋ Милош, истраживач сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Милош Рашић

e-mail: milos.rasic@ei.sanu.ac.rs

Милош Рашић је рођен у Зрењанину где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а 2015. године је на истом одељењу одбранио мастер рад под називом „Антропологија плеса: анализа покладних плесова Румуна у Гребенцу као маркера етничког идентитета“ који је награђен као најбољи мастер рад у области етнологије и антропологије за школску 2015. годину. Исте године уписао је докторске студије и бави се проучавањем српских гастарбајтера који живе у западноевропским земљама, с фокусом на Србима у Аустрији.

Две године је радио у Музеју историје Југославије, првенствено у статусу стажиста, а касније, положивши стручни испит, стекао је звање: кустос и наставио са радом у музеју. Школске 2015/2016. године, радио је као сарадник у настави на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 1. октобра 2016. године запослен је у Етнографском институту САНУ, првенствено у статусу истраживача-приправника, где ради на пројекту „Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси“ (бр. 177027). У новембру исте године постаје сарадник Националног ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“ из Београда, где ради на реализацији пројекта „ТрадицијаНова“.

У фокусу интересовања су му теме које су у вези с антрополошким проучавањима плеса, музике, миграција и идентитета.

 

Б

 

  1. Rašić, Miloš. 2016. Antropologija muzike: paradigme i perspektive. Zbornik radova akademije umetnosti 4: 133-145.

Rašić, Miloš. 2016. 'Praznovanje sopstva': Evropska smotra srpskog folklora kao mesto konstrukcije i komoditizacije identiteta. Etnološki i antropološki problemi 4: 1005-1026.

  1. Rašić, Miloš. 2016. Da li su antropolozima potrebni muzeji? Antropološka analiza uloge etnologa-antropologa u muzejima. Glasnik Etnografskom muzeja 80.

Rašić, Miloš. 2016. Antropologija plesa: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta. Zbornik master radova.

  1. Rašić, Miloš. 2016. Nematerijalno kulturno nasleđe Makedonaca u Kačarevu između folklora i folklorizma. U Tradicija i sovremenost u Makedoniji i Srbiji, Katerina Petrovska-Kuzmanova (ur.), 191-203. Skoplje: Institut za folklor „Marko Cepenkov“.

Рашић, Милош. 2017. Југословенски/српски клубови у Бечу у историјском контексту. Гласник Етнографског института /у штампи/

 

Учешће на конференцијама:

  1. Међународна научна конференција „Традиција и савременост у Македонији и Србији“, Скопље. Организатор: Институт „Марко Цепенков“. На конференцији учествовао са предавањем “Између фолклора и фолклоризма: Нематеријално културно наслеђе Македонаца у Качареву”, 25.11.2016. године.

Међународна научна конференција „Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије“, Сирогојно. Организатор: Етнографски институт САНУ. На конференцији учествовао с излагањем „Значај и деловање Оливере Младеновић у развоју проучавања народних игара у српсккој етнологији“, 8 – 10.2017. године.

 

Чланство у организацијама:

  1. Члан Етнолошког и антрополошког друштва Србије

  1. Члан Центра за истраживање и очување традиционалних игара Србије