Страница је у изради

ма РАДИВОЈЕВИЋ Соња, истраживач приправник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Соња Радивојевић

e-mail: sonja.radivojevic@ei.sanu.ac.rs

Соња Радивојевић рођена је 1993. године у Бору. Дипломирала је 2016. на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, а годину дана касније одбранила је и мастер тезу ,,'Дигитални номадизам': рад, технологија и покретљивост у постиндустријском друштву Србије” на овом одељењу. Добитница је награде за најбољи завршни рад у школској 2015/2016, као и награде за најбољи мастер рад у 2016/2017. години у области етнологије и антропологије коју додељује Одељење.
Од 2018/2019. студенткиња је докторских студија и истраживачица-приправница Етнографског института САНУ, где ради на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (47016).
У фокусу њених истраживачких интересовања су проучавање технологије, дигиталне и материјалне културе, и са њима повезана питања науке, глобализације и економије, али и проучавање књижевности и популарне културе из антрополошке перспективе.

Б

Dajić, Ana i Radivojević, Sonja. 2019. Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. Etnoantropološki problemi 14(1): 97-117.

Учешћа на научним скуповима
Национални научни скуп „Антропологија музике“, Институт за етнологију и антропологију и Филозофски факултет Београд,  23.03.2018.