Страница је у изради

МИЛЕНКОВИЋ ВУКОВИЋ Биљана, дипл. библиотекар саветник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Биљана Миленковић-Вуковић

Е-mail: biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Eтнолог и диплoмирани библиотекар саветник. Рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду са темом Етнолошке карактеристике места Сечња у Банату. Волонтирала у Етнографском институту САНУ, а у Библиотеци Етнографског института САНУ ради од 1998. године на пословима из библиотечко-информационе делатности. Приређује персоналне и тематске библиографије, изложбе. Објављује стручне радове из библиотекарства и етнологије.

Чланица je стручних удружења: Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Библиотекарског друштва Србије и Секције библиотекара и књижничара ЗИС (секретар); члан Матичне комисије за доделу звања у високошколским библиотекама УБ „Светозар Марковић“.

Добитница награде „Марија Илић Агапова“ за најбољег библиотекара града Београда (2014).

Б

Б