Округли сто Уметничке праксе и градска шеталишта. Кнез Михаилова vs. шеталиште Дионисија Ареопагита у Атини

6. октобар у сали 404. Етнографског института САНУ са почетком у 10 часова

На округлом столу биће приказани досадашњи резултати рада на међународном научноистраживачком пројекту „Уметничке праксе и градска шеталишта (пешачке зоне). Компаративна етнолошка и антроплошка студија београдске Кнез Михаилове улице и атинског шеталишта Дионисија Ареопагита“ који Етнографски институт САНУ реализује у сарадњи са Лабораторијом за фолклор и социјалну антропологију Одељења за историју и етнологију, Демокритовог Универзитета Тракије (Република Грчка).

Јавни простори, а посебно пешачке зоне у централним деловима урбаних насеља дијахронијски су представљали места за широку лепезу уметничких изражавања. Централна тема пројекта је компаративно етнолошко и антрополошко истраживање урбаног јавног простора на коме постоје различите уметничке праксе, на примеру две студије случаја – шетачке зоне Кнез Михаилове и Дионисија Ареопагита. Ове две улице су одабране као централне шетачке зоне у две престонице – Атини и Београду – које привлаче мноштво уметника различитих профила који своје умеће практикују у јавном простору. Осим тога, ова два шеталишта су повезана са тврђавама, тј. акропољима својих градова. Истраживањима су обухваћени савремени, али и дијахронијски аспекти и семантика простора.  

Извештај са овог научног скупа можете погледати овде.