Васа Чубриловић

Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Година: 1959

Милина Ивановић Баришић

Одевање у околини Београда - друга половина 19. и прва половина 20. века

Година: 2017

Прочитај

Мирослава Лукић Крстановић; Мирјана Павловић

ETHNIC SYMBOLS AND MIGRATIONS. Serbian Communities in USA and Canada

Година: 2017

Прочитај

Александра Павићевић

Пламена тела. Спаљивање мртвих у Србији - од паганског ритуала до модерне кремације.

Година: 2016

Прочитај

Ивана Башић

Слике у речима

Година: 2016

Прочитај

Љиљана Гавриловић

Стварније од стварног - антропологија Азерота

Година: 2016

Прочитај

Александра Павићевић

From Mystery to Spectacle. Essays on Death in Serbia from the 19th - 21th Century

Година: 2015

Прочитај

Драгана Радојичић

Медитерански свјети са мајстором приповедачем

Година: 2015

Прочитај

Срђан Радовић

Београдски одоними

Година: 2014

Прочитај

Александар Крел

Ми смо Немци

Година: 2013

Прочитај

Љубица и Даница С. Јанковић

Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Година: 1957

Ивана Башић

МЕСЕЧЕВА ГРАМАТИКА

Година: 2013

Прочитај

Мирјана Павловић

Срби у Темишвару

Година: 2012

Прочитај

Драгана Радојичић

Дијалози за трпезом. Антрополошка монографија о култури исхране

Година: 2012

Софија Милорадовић

МУЗИЧКИ ЖАРГОН МЛАДИХ И МОЛОДЕЖНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛЕНГ. Компаративни поглед

Година: 2012

Прочитај

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Наслеђивање између обичаја и закона

Година: 2011

Прочитај

Љиљана Гавриловић

Сви наши светови. О антропологији, научној фантатици и фантазији

Година: 2011

Прочитај

Александра Павићевић

Време (без) смрти

Година: 2011

Прочитај

Мирослава Лукић Крстановић

Спектакли XX века. Музика и моћ

Година: 2010

Прочитај

Ивица Тодоровић

Света структура. Трагање за јединственом основом културних феномена

Година: 2009

Прочитај

Првослав Радић

Копаонички говор. Етногеографски и културолошки приступ

Година: 2009

Прочитај

Сретен В. Вукосављевић

Организација динарских племена

Година: 1957

Lada Stevanović

Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites

Година: 2009

Прочитај

Иван Ђорђевић

Антропологија научне фантастике: традиција у жанровскоj књижевности

Година: 2009

Прочитај

Срђан Радовић

Слике Европе. Истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Година: 2009

Прочитај

Ласта Ђаповић

Смрт и оностраност у клетвама

Година: 2009

Прочитај

Љиљана Гавриловић

O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Година: 2009

Прочитај

Младена Прелић

(Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века

Година: 2008

Прочитај

Dragana Rusalić

Making the Intangible Tangible: The New Interface of Cultural Heritage

Година: 2009

Прочитај

Драгана Радојичић

Слике из Боке

Година: 2008

Прочитај

Милета Букумирић

Живот Срба у Гораждевцу

Година: 2007

Љиљана Гавриловић

Култура у излогу: ка новој музеологији

Година: 2007

Прочитај

Душан Ј. Поповић

Срби у Банату до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Година: 1955

Милина Ивановић-Баришић

Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Година: 2007

Прочитај

Никола Пантелић

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Година: 2007

Александра Павићевић

На удару идеологија - Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Година: 2006

Прочитај

Драгана Радојичић

Између култура Истока и Запада

Година: 2006

Прочитај

Љиљана Гавриловић

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Година: 2006

Прочитај

Гордана Благојевић

Срби у Калифорнији

Година: 2005

Прочитај

Ивица Тодоровић

Ритуал ума

Година: 2005

Прочитај

Љиљана Гавриловић

Балкански костими Николе Арсеновића

Година: 2004

Прочитај

Jelena Čvorović

Gypsy Narratives: from Poverty to Culture

Година: 2004

Софија Милорадовић

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Година: 2003

Прочитај

Владимир Р. Ђурић

Панчевачки рит– антропогеографска испитивања

Година: 1953

(ур.) Драгана Радојичић

Традиционално и савремено у култури Срба

Година: 2003

Прочитај

(ур.) Зорица Дивац

Обичаји животног циклуса у градској средини

Година: 2002

Прочитај

Сања Златановић

Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Година: 2003

Прочитај

Александра Павићевић

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Година: 2000

Прочитај

Јадранка Ђорђевић

Сроднички односи у Врању

Година: 2001

Прочитај

Никола Пантелић

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама

Година: 1998

Прочитај

Бојан Жикић

Антропологија Едмунда Лича

Година: 1997

Никола Пантелић

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Година: 1997

Прочитај

Десанка Николић

Горње Драгачево - етнолошко проучавање културних промена

Година: 1996

Радослав Д. Павловић

Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Година: 1995

Прочитај

Мирко Барјактаровић

О земљишним међама у Срба

Година: 1952

Ласта Ђаповић

Земља - веровања и ритуали

Година: 1995

Мирко Раичевић

Горња села - насеља и становништво

Година: 1994

Прочитај

Вујадин Рудић

Становништво Прокупља

Година: 1992

Прочитај

Мирослава Лукић - Крстановић

Срби у Канади - живот и симболи идентитета

Година: 1992

Никола Пантелић

Налеђе и савременост - друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја

Година: 1991

Инес Прица

Омладинска поткултура у Београду - симболичка пракса

Година: 1991

Прочитај

Драгана Антонијевић

Значење српских бајки

Година: 1991

Прочитај

Мирјана Павловић

Срби у Чикагу - проблем етничког идентитета

Година: 1990

Прочитај

Видосава Николић - Стојанчевић

Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Година: 1989

Душан Дрљача

Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Година: 1985

Видосава Николић-Стојанчевић

Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Година: 1985

Ејуп Мушовић

Тутин и околина

Година: 1985

Петар Ж. Петровић

Рашка - Антропогеографска проучавања I

Година: 1984

Група аутора

Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Година: 1982

Група аутора

Домороци Аустралије

Година: 1982

Бранко Ћупурдија

Аграрна магија у традиционалној култури Срба

Година: 1982

Милош Марјановић

Друштвене и културне промене у селима влашке етничке заједнице Неготинске крајине

Година: 1981

Група аутора

Народне песме и игре у околини Бујановца

Година: 1980

Жарко Шћепановић

Средње Полимље и Потарје

Година: 1979

Миленко С. Филиповић

Женска керамика код балканских народа

Година: 1951

Ејуп Мушовић

Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара

Година: 1979

Група аутора

Бачко Добро Поље - Горштаци у равници

Година: 1979

Вујадин Б. Рудић

Становништво Топлице

Година: 1978

Ласта Ђаповић

Заклетва на тлу СФР Југославије

Година: 1977

Прочитај

Симпозијум:

Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Година: 1974

Оливера Младеновић

Коло у јужних Словена

Година: 1973

Група аутора

Народи Југославије

Година: 1965

Драгослав Антонијевић

Милена гусларка

Година: 1960

Фехим Барјактаревић

Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Година: 1960

Петар Ш. Влаховић

Рукописна збирка Душана Томашевића – Ћирка

Година: 1960

Душан Ј. Поповић

Срби у Срему до 1736/7: историја насеља и становништва

Година: 1950

NULL

NULL

Година: NULL

NULL

NULL

Година: NULL

NULL

NULL

Година: NULL

Аутор

Наслов

Година: Год

Радослав – Раде Познановић

Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Година: 1988

Димитрије Големовић

Народна музика титовоужичког краја

Година: 1990

Оливера Васић

Народне игре и забаве у титовоужичком крају

Година: 1990

Група аутора

Етнолошка истраживања ужичког краја

Година: 1992

Душан Ј. Поповић

Срби у Бачкој до краја осамнаестог века (историја насеља и становништва)

Година: 1952

Живан Сечански

Пописи становништва Бачке током осамнаестог века (грађа за историју насеља и становништва)

Година: 1952

Гордана Благојевић

Срби у Солуну у првој половини 20. века. О религијској припадности и етничком идентитету

Година: 2012