Пројекти које је реализовао Етнографски институт САНУ:

Циљ пројекта: идентификација улоге културног наслеђа у свакодневном понашању, локалним и државним стратегијама развоја и процесу евроинтеграција. Разумевање овог тростепеног односа неопходно је за успешну заштиту културног наслеђа и његово претварање у агенс развоја, како читаве државе, тако и појединачних локалних географско-политичких и различитих других заједница које имају или теже да имају и репрезентују сопствени идентитет.