Конференцијe Етнографског института САНУ

ЕИ САНУ

Сирогојно, Старо село

 

РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЕТНОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОГИЈЕ


Међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ

 

Сирогојно (Музеј на отвореном „Старо Село“), Србија, 8–10. септембар 2017.
Организатор: Етнографски институт САНУ

 

Програм предстојеће конференције можете преузети овде.

 

Од етнологије као дескриптивне науке о народу до етнологије и антропологије као научне дисциплине која пружа темељне аналитичке и критичке увиде у свеукупност људске културе, прошло је више од једног века. У процесу развоја ове дисциплине у Србији значајно место припада Етнографском институту САНУ, чији је првобитни задатак био да организује систематско и планско прoучавање насеља и порекла становништва, народног живота, обичаја и вeровања, као и фолклора у нашој земљи и код наших народа, да би данас био централна научна установа из области етнологије и антропологије. Проблеми културног наслеђа, идентитета, миграција, односа традиционалног и модерног у савременој култури, неки су од оквира унутар којих се одвијају актуелна истраживања сарадника Института. Упркос чињеници да су интензивна  демографска, миграторна и економска кретања великим делом узрокована управо утицајем различитих идентитетских стратегија и елемената културног наслеђа, хуманистичке и друштвене науке су маргинализоване. Пројекти Етнографског института САНУ засновани су управо на настојању да се одговори на актуелна питања и проблеме савремене културе и улоге група и појединаца у  њеном креирању.

Поводом обележавања 70 година научноистраживачког рада, Етнографски институт САНУ организује и међународни научни скуп, који се одржава у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну на Златибору, на тему која обједињује некадашња и актуелна теоријско-методолошка и истраживачка усмерења у етнологији и антропологији, са нарочитим интересовањем за подручије југоисточне Европе, али и шире. Замисао овог научног скупа јесте да се овом посебном приликом сусретну претходна и савремена етнолошко-антрополошка сазнања и праксе, која би заједнички пружила поглед на динамику развоја ове науке у последњих 70 година, као и на могућа кретања у будућности. Тематско разматрање ретроспективе и преспективе у етнологији и антропологији требало би да подстакне учеснике скупа да се фокусирају на преглед ранијих поља истраживања, тенденција и теоријско-методолошких приступа, формулисање и проблематизовање тема, затим на постојеће трендове у формирању истраживачких области, као и на савремене теоријско-методолошке оријентације. Ова конференција је замишљена као платформа за дискусију научника из области етнологије и антропологије из сродних институција, као и из сродних дисциплина. Скуп је и повод за још једно представљање Етнографског института САНУ научној и широј јавности. Пошто је 2017. јубиларна година Етнографског института САНУ, ова конференција ће бити прилика да се учесници из земље и иностранства сусретну, размене искуства и сазнања у последњих 70 година, као и да изнесу погледе и ставове у односу на зацртане стратегије  хуманистике 21. века.

Позивамо ауторе који ће својим радовима допринети обрађивању следећих тематских целина, иако су и друге теме добродошле за дискусију:

 • Однос етнологије и (културне) антропологије и сродних дисциплина.
 • Интердисциплинарност  и њена перспектива.
 • Етнологија и антропологија и музејске праксе.
 • Институционализација етнологије и антропологије (музеји, институти, високо образовање, стручна удружења).
 • Етнологија и антропологија у току социјалистичког периода.
 • Етнологија и антропологија у време постсоцијализма.
 • „Антропологизација“ етнологије у југоисточној Европи.
 • Актуелно формирање поддисциплина и истраживачких поља у оквиру етнологије и антропологије.
 • Актуелне етноантрополошке теме у југоисточној Европи и шире

Радни језици скупа су српски  (као и сродни, јужнословенски језици) и енглески.

Излагање је ограничено на 15 минута. Постоји могућност излагања ауторских постер презентација, те је у пријави неопходно навести начин учешћа на конференцији (постер презентација или усмено излагање).

Рок за пријаву предлога радова је 2. мај 2017.

Пријаве се шаљу попуњавањем обрасца за пријаву на конференцију који се  налази на сајту Етнографског института САНУ, и који садржи:

 • Име и презиме аутора, институционалну афилијацију, истраживачко, научно, наставно-научно, музејско или друго звање, контакт е-mail и телефон.
 • Наслов рада, сажетак (до 500 речи) и кључне речи (највише пет) на енглеском и српском језику (односно сродном, јужнословенском језику).

 

Образац за пријаву на конференцију можете преузети овде.

 

Попуњене пријаве можете послати на адресу: vesna.trifunovic@ei.sanu.ac.rs.

Учесници ће бити обавештени до 20. маја 2017. о прихватању пријава.

Котизација није предвиђена за учествовање на овом скупу.

 

Радујемо се заједничком раду и дружењу у Сирогојну!

 

У име Организационог одбора
Весна Трифуновић (контакт особа)                        
Срђан Радовић (председник Организационог одбора)