ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LIII

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Уређивачки одбор:
Гојко Суботић,

Радост Иванова,

Наталија Пушкарева,

Еленa Узенева,

Елефтериос
Алексакис,

Петер Славковски,

Софија Милорадовић,

Бојан Жикић,

Јелена Чворовић,

Младена Прелић,

Љиљана Гавриловић

Секретар уредништва:
Марија Ђокић


Примљено на VIII седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 13. децембра 2005. године на основу реферата дописног члана САНУ Војислава Становчића


БЕОГРАД 2005

Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Australian Kinship

"История повседневности" и этнографическое исследование быта: расхождения и пересечения

Gypsy Ethnic Socialization in Serbia

Етничка егзогамија и идентитет: пример Срба у Будимпешти и околини

Етнокултурна дуалност и (етнички) стереотипи

Свакодневица у енклави

Етницитет и интеграција у историјском контексту – Срби у Темишвару

Ставови Срба повратника о етничком идентитету Срба и Хрвата

Смјешани бракови

"Оправослављење" идентитета српске омладине

О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. века

Веронаука и(ли) евронаука: критика елемената реформе образовања 2000-2003.

Шта ради и где седи "Бели анђео"?

Појединац и породица

Кондом као симбол професионалности код особа које се баве сексуалним радом у Београду

Джендър в български пословици

Кречане/клачине – занат који је изумро

Етнографско тумачење публике: еxit noise summer fest

Идентитет у 'виртуелној заједници': случај форума "Знак сагите"

Дневник о цунамију

Задушнице – вид комуникације живих са мртвима

Привиђења у Западној Србији

Фолклорни текст у процесу заборава

Прегледни чланци

Етнолошка наука у Русиjи. Нови проjекти Института за етнологиjу и антропологиjу Руске Академиjе Наука

Традиционалне такмичарске дечје игре као инструмент социјализације деце у Товаришеву

Зла судбина деце сурових родитеља

Старовлашки Ера ивањичког краја у Цвијићево и данашње време

Алтернативна медицина – исцелитељи душе

Полемика

Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies

Џаред Дајмонд, Микроби, пушке и челик. Судбине људских друштава

Прикази

Скривене мањине на Балкану, ур. Биљана Сикимић

Дидара – прича о ходању "изван линија" – Мирослава Малешевић, Дидара – животна прича једне Призренке

Тома Миленковић, Калмици у Србији 1920-1944

Љубивоје Костић, Мостови причају

Светислав Вученовић, Урбана и aрхитектонска конзервација, том 1: Свет – Европа