ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LIV

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Уређивачки одбор:
Гојко Суботић,

Радост Иванова,

Марина Мартинова,

Наталија Пушкарева,
Еленa Узенева,

Милица Бакић-Хајдин

Елефтериос Алексакис,
Петер Славковски,

Софија Милорадовић,

Бојан Жикић,
Јелена Чворовић,

Младена Прелић,

Љиљана Гавриловић

Секретар уредништва:
Марија Ђокић


Примљено на VII седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 12. септембра 2006. године, на основу реферата дописног члана САНУ Војислава Становчића


БЕОГРАД 2006

Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Benefaction and Benevolence: The Concept of the Pure Gift and Realization of the Community in Greece. An Anthropological Approach

"Those Were the Difficult Years..." Oral Accounts of Vlachophones from their Captivity in Požarevac, Serbia

Колонија Срба у Солуну – лична имена и етничко обележје према матичним књигама (1896-1945)

Стереотипи о Грцима у српском језику

Представе о Грцима у Вуковом корпусу епских песама

Хришћански идентитет секуларне Европе

"Да Винчијев код" – пробни камен припадности

Употреба традицијских мотива у домаћој фантастичној књижевности

Електронски фолклор тинејџера: SMS поруке

Киоск – критички оглед из урбане/политичке антропологије

Значење и функција митских топоса "новокомпоноване културе": компаративна анализа медијских биографија Мирослава Илића и Жељка Јоксимовића

"Идеални етнограф"

Магија без магичног: нови приступ

Managing HIV/HCV-related Risk at Private Places Among Belgrade Injecting Drug Users

Кондом као симбол професионалности код особа које се баве сексуалним радом у Београду

Породичне и брачне (не)прилике у Србији (19. век)

Друштвени положај сеоских жена у фокусу једног развојног пројекта

Oдевање и мода

Ношња из Врчина

Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода

"Друштво Огањ за спаљивање мртваца у Београду": развој, идеје и симболи

Displaying Nationality as Traditional Culture in the Belgrade Ethnographic Museum: Exploration of a Museum Modernity Practice

Промене стратегије етничког идентитета Немаца у Суботици у другој половини 20. века

Божићни обичаји Срба у Темишвару

Јован Мишковић – заборављени етнограф и географ

Прегледни чланци

Greek Theatre in the Context of Cult and Culture – Different Theoretical Approaches

Антропологија, туризам и транзиција: концепције о развоју туризма у Књажевцу

Релативизам и антропологија

Пријем структурализма на примеру проучавања обреда прелаза у етнологији и антропологији Србије

Етноботаника – нова дисциплина

Грађа

Архивска грађа – примарни извори

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића

Прикази

Политика и сећање на Балкану – грчко виђење Црне Горе (19. век – први светски рат)

Зборник радова из науке, културе и умјетности БОКА 25

Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948