ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LV свеска 1

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Уређивачки одбор:
Гојко Суботић,

Радост Иванова,

Марина Мартинова,

Наталија Пушкарева,
Еленa Узенева,

Милица Бакић-Хајдин

Елефтериос Алексакис,
Петер Славковски,

Софија Милорадовић,

Бојан Жикић,
Јелена Чворовић,

Младена Прелић,

Љиљана Гавриловић

Секретар уредништва:
Марија Ђокић


Примљено на VIII седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној октобра 2007. године, на основу реферата академика Димитрија Стефановића и дописног члана САНУ Војислава Становчића


БЕОГРАД 2007

Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Хришћански идентитет секуларне Европе

Приче о истини и толеранцији: креатори и креирани

Глобализација идентитета у закаснелој транзицији: представе о Европи и Србији међу студентима у Београду

Владе Дивац – недовршена транзициона бајка

Дан заљубљених као Осми март транзиционе Србије. Анализа једног (новог?) празника

Свети Валентин vs. Свети Трифон или све в едно

Injecting Drug Users' Utilisation of Public Space in Belgrade: Places, Risk-management, and Habitual Life

Друштвена политика према породици – подруштвљавање или крај једне историјске форме?

Фoрмирање социјалних типова у теорији Орина Клапа

Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја

Етнографска музејска експозиција у функцији комуникационог процеса

Cursed Sites and Cursed Practices. Treasure Hunting at Haunted Places. A Case Study from Greece

Ridiculed Death and the Dead: Black Humor – Epitaphs and Epigrams of the Ancient Greece

Gypsy Dragon: an Evolutionary Approach to Narratives

Фолклорна анегдота: између мемората и фабулата – теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска)

Прегледни чланци

Српске школе и настава српског језика у Грчкој у 20. веку

Клифорд Герц: једна каријера

Teaching Human Variation: Can Education Change Students' Attitudes Towards 'Race'?

Прикази

Етнографија музике света – Иван Чоловић, Етно, приче о музици света на Интернету

Светски конгрес: 20th World Congress on Dance Research "Promotion of diversity"

Радост Иванова, Култура наше свакодневице