ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LV свеска 2

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Уређивачки одбор:
Гојко Суботић,

Радост Иванова,

Марина Мартинова,

Наталија Пушкарева,
Еленa Узенева,

Милица Бакић-Хајдин

Елефтериос Алексакис,
Петер Славковски,

Софија Милорадовић,

Бојан Жикић,
Јелена Чворовић,

Младена Прелић,

Љиљана Гавриловић

Секретар уредништва:
Марија Ђокић


Примљено на IX седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 13. новембра 2007. године, на основу реферата академика Димитрија Стефановића и дописног члана САНУ Војислава СтановчићаБЕОГРАД 2007

Аутор
Наслов рада

Чланци

Научно истраживачка делатност Етнографског института Српске академије наука и уметности

Етнологија у медијима транзиционе Србије

Међународна сарадња Етнографског института Српске академије наука и уметности

Пројекти

Србија између традиционализма и модернизације – етнолошко и антрополошко проучавање културних процеса

Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији

Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори

Прикази

Рачко Попов, Български народен календар

Александар Крел, Дечије игре, традиционалне спрске такмичарске дечије игре у Товаришеву

Бојан Жикић, Антропологија AIDS-а

Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми на Филозофском факултету у Београду

Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија

Иван Ковачевић, Традиција модерног. Прилози историји савремене антропологије

Мирјана Ротер – Благојевић, Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века

Секција етнолога – Музејско друштво Србије

Библиографија

Допуна библиографије Етнографског института за 5 година