Издања Етнографског института САНУ

gei
Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Тужни тропи: могућности другачијих антропологија

Этнограф Вера Николаевна Харузина

Чајкановићев пут од античке и народне књижевности до српске религије и митологије

Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек

За истражувањето на народната култура

Културно наследство и туризъм. За конструирането на етнографските комплекси

Идeнтитeт на продају – креирање националног идентитета за потребе туризма

Етнокултурне стереотипије у функцији локалних идентитета

Ко су избрисани? Технике искључивања у Републици Словенији

Women's Autonomy and Domestic Violence in the Sandzak Region: The Influence of Religion and Region

Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца – на примеру из Врања

Životné stratégie generácií obyvateľov slovenského vidieka v 20. storočí

Херцеговачке избјеглице у Боки Которској и Конавлима (1875-1878) у свјетлу нових података

Занимања становништва рисанског краја на основу Катастра из 1704. године

Бежи бољко где певац не пева. Не-живот и ништавило у нашим народним басмама

Наука о народу и антропологија Човека

Грађа

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића, 2. део

Прикази

Дуго путовање у Јевропу. Мирјана Прошић-Дворнић, Одевање у Београду крајем XIX и почетком XX века

Гордана Горуновић, Српска етнологија и марксизам: научно дело Шпире Кулишића

Годишњак Матице дрежничке: часопис за науку, културу, књижевност и уметност

Русини очима етнолога. Душан Дрљача, Руснаци у етноґрафских записох/Русини у етнографским записима