Издања Етнографског института САНУ

gei
Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Human or Superhuman: the Concept of Hero in Ancient Greek Religion and/in Politics

Time With or Without Death. Researching Death in Serbian Ethnology during the Second Half of the 20th Century

Museums and Geographies of (National) Power

From Center to Periphery and Vice Versa: The Politics of Toponyms in the Transitional Capital

Holiday Text Message Well-wishing

Historical Tradition in Serbian Genre Literature

Serbia – from Miki and Kupinovo to Europe: Public Performance and the Social Role of Celebrity

Пут Олимпијског пламена: Пекинг као чувар култа античке прошлости европских нација (I)

Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo

Recent Turkish Migrants in Serbia and the Role of the Serbian-Turkish Friendship Association

Impact of Paternal Investment Among Women in Sandzak

Two Methods of Contemplation: Yoga and Hesychast Prayer. An Exercise in Comparative Religion

Прикази

Мирослава Малешевић, Женско

Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma

Хронике

Архивска истраживања и њихов значај за етнологију

Теренски рад међу непостојећим људима. Етнографија друштвено маргинализованих група

О успоменама, херојима и путовањима. Клод Леви-Строс на терену

Колико има православних верника данас? О социолошким критеријумима религиозности

Реч на отварању изложбе Зооморфни орнамент у традиционалној култури Шумадије

Реч на отварању изложбе Производи абаџијског заната