ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LVII свеска 1

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Петер Славковски,

Габриела Килианова,
Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова


Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Љиљана Гавриловић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић


Рецензентски тим:
Александар Лома,

Ана Лулева,

Мирослава Лукић-Крстановић, Младена Прелић,
Душан Дрљача,

Бојан Жикић,

Иван Ковачевић,

Снежана Петровић,

Лариса Човић,
Срето Танасић,

Јованка Радић,

Мирослава Малешевић

Секретар уредништва:
Марија Ђокић

Примљено на VI седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 15. септембра 2009. године, на основу реферата академика Војислава Становчића


БЕОГРАД 2009

 

Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Пут Олимпијског пламена: Пекинг као чувар култа античке прошлости европских нација (I)

Музички жаргон младих (I) - Ледило свирка у Београду и гнать веселуху у Москви

Књижевно дело Боре Станковића и Врање: оријенталистичке варијације на тему конструисања идентитета

Ревитализација етничког идентитета Немаца у Сремским Карловцима

Кулинарско умеће у медијима

Меснице – средњовековни назив за зимски мрсни циклус

Црвенило очију Мрачног господара

Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија

Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе

Христијанизација народних обичаја. Пример воловске богомоље

Општи принципи истраживања лексике традиционалне материјалне културе

Eтнолошкa/антрополошкa научнa продукцијa у периоду транзиције

Дани жалости и време успомена. Смрт, сахрана и сећање/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после њега

Мраморови по Београду. Спомен-обележја погинулима

Funkcija "konkretnog Boga"

Век Леви-Строса

Прилози

Ускршњи обичаји – слике из сећања Срба у Мађарској. Грађа и коментари

Библиографија

Библиографија: етнолошка/антрополошка научна продукција у периоду транзиције

Прикази

Илија Становчић, Убли херцегновски у писаним изворима и сјећању

Милина Ивановић – Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Да ли су жене у предности, (Владислав Ђорђевић, Предности жена)

Shranli smo jih v bančah:Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale

Хроника

Шеста бугарско-српска конференција у Варни

In Memoriam

Др Николa Пантелић, 1930-2009.