Гласник Етнографског института САНУ 57(2)

лвии2

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова

Елефтериос Алексакис

Петер Славковски

Габриела Килианова

Милица Бакић-Хајден

Ингрид Славец-Градишник

Мартина Мартинова

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић

Софија Милорадовић

Јелена Чворовић

Љиљана Гавриловић

Александра Павићевић

Лада Стевановић

Бојан Жикић

 

Рецезентски тим:

Војислав Становчић

Ана Лулева

Мирослава Лукић-Крстановић

Младена Прелић

Душан Дрљача

Александра Битусикова

Мојмир Бенџа

Јана Поспишилова

Мирослава Малешевић

Гордана Благојевић

 

Секретар уредника:

Марија Ђокић

 

Примљено на VII седници Одељења друштвених наука САНУ, одржаној 15. децембра 2009. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

БЕОГРАД 2009

 

 

 

Аутор
Наслов рада

 

Оригинални научни радови

Colours of the New Face of Serbia: National Symbols and Popular Music

Belgrade Breakdance Girl: Breaking Gender-Specific Stereotypes with Dance

Speaking Without Words: Zorba's Dance

Funeral Ritual and Power: Farewelling the Dead in the Ancient Greek Funerary Ritual

The Serbs in Slovenia: a New Minority

The Erased in Slovenia: Is There an End to the Story?

Trauma kulturowa. Doswiadczanie zmaian systemowych w postsocjalistycznej Polsce

15 th August on the Aegean Island of Tinos

Legal Inheritance in the Domain of Ideal and Real

An Ethnological Look at the Issue of Prolonged Adolescence

Podobe kulture v vizualni etnografiji

За един ритуал преди и след сто години. Функции на Гергьовденската обредност във всекидневния живот на Българите от с. Чушмелий в Украйна

 

 

Научна критика и полемика

Julie Mostov. Soft Borders: Rethinking Sovereignty and Democracy

Ján Botík, Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov

Слике прожимања: Драгана Радојичић, Слике из Боке

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska

Петар Славковски, Свет који нестаје. Традиционала аграрна култура Словака у централној и јужној Европи

 

 

Хроника

"Држава, наука, култура", научни скуп у организацији етнолошко-антрополошког друштва Србије

Научни скуп у Чешкој Републици