ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LVIII свеска 1

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350–0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Међународни уређивачки одбор:
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Петер Славковски,

Габриела Килианова,
Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова


Уређивачки одбор:
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Љиљана Гавриловић,

Илдико Ердеи,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић


Рецензентски тим:
Александар Лома,

Мирослава Лукић-Крстановић, Младена Прелић,

Јованка Радић,
Мирослава Малешевић,

Биљана Сикимић,

Слободан Наумовић,

Биљана Марковић,
Драгана Антонијевић,

Бранко Ћупурдија,

Милош Луковић,

Сташа Бабић,

Растја Столична,

Првослав Радић


Секретар уредништва:
Марија Ђокић

 


Примљено на V седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 1. јуна 2010. године, на основу реферата академика Војислава Становчића


БЕОГРАД 2010

Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Пут Олимпијског пламена: Пекинг као чувар култа античке прошлости европских нација (II)

Андрићева докторска дисертација у светлу односа Истока и Запада

Смрт у медијима

Чији "Рођак са села"? Идеолошко читање једног медијског текста

Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот (I)

Вид и виђење: режими знања и апропријација других у етнографским музејима и етнографском филму

Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас

Род у природи, граматици и друштву

Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима

Метафоре у оквиру политичког дискурса

Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе

Између фикције и збиље, између историје и мита: Медеја. Гласови Кристе Волф, Рецепција њене приче

Приче мачванских Рома: наратив као стратегијa учења

Традиција поново. Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт

Научна критика и полемика

Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија (Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία, Δημοσιεύματα του Κέντρου έρευνης της Ελληνικής λαογραφίας, αρ. 27, Αθήνα 2008. 244 стр.)

Лидија Радуловић, Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба Етнолошка библиотека, књига 42, Београд 2009.

Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Лингвогеографска слика власотиначког краја

Теренът в научните изследвания на етнолога Етнолошка библиотека књига 41, Српски генеалошки центар, Београд 2009, 336 стр.