ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА LVIII свеска 2

gei

UDC 39(05)

ISSN 0350–0861

 

Главни и одговорни уредник:
Драгана Радојичић


Међународни уређивачки одбор:
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Петер Славковски,

Габриела Килианова,
Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова;

 

Уређивачки одбор:
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Љиљана Гавриловић,
Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи;


Рецензентски тим:
Војислав Становчић,

Александар Лома,

Срето Танасић,

Јана Поспишилова,
Јарослав Оченашек,

Растја Столична,

Мирослав Валка,

Инес Прица,

Весна Вучинић Нешковић,

Милена Беновска,

Јованка Радић,

Биљана Сикимић,

Марина Симић,

Мирослава Лукић-Крстановић, Младена Прелић;

Секретар уредништва:
Марија Ђокић

Примљено на 9. седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 30. новембра 2010. године, на основу реферата академика Војислава Становчића


БЕОГРАД 2010

 

 

Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Теренът в научните изследвания на етнолога

On the Possibility of Transmitting the Fieldwork Experience – Presentation of the Meta-Methodological Conditions of the Transitional Fieldwork

Fieldwork Dillemas: Problems of Location, Insiderhood, and Implicit Discourses

Теренско истраживање фолклора – перпетуирајући процес

Етнолошка теренска истраживања Догона као предмет преиспитивања

Heritage Documentation of Villages in the Czech Republic 1996-2008.

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Field Research as Village Community's Cultural Awareness Identification Tool

Terénny výskum a otázky etiky

Transformace současných analýz slovesného folkloru - pohádka versus fantasy

Етнографско програмирање у Русији у XIX веку (Састављање програма – упитника у Русији у XIX веку)

II

From Gibanica to Pizza. Changes in Slovene Diet in the Twentieth Century

Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот (II)

Конструкција дијаспоричне свести у дискурсу Срба из Чипа у Мађарској

Пут ка целовитости дужијанце

Манифестациони туризам у Белој Цркви, или, нови одговори на стара питања

Научна критика и полемика

Бојан Јовановић. Пркос и инат: етнопсихолошке студиј

Савремене перцепције митова, Митски зборник

Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит

Хроника

Хроника научног скупа Етнолошко-aнтрополошког друштва Србије, Гуча 1-2. октобар 2010.