Издања Етнографског института САНУ

gei
Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века

Концептуализација, стратегије и реализација националног идентитета у историјском дискурсу

Питање реформе црквеног календара: информисаност и ставови грађана Србије

Каналисање бола: античка грчка тужбалица и њен терапеутски аспект; тужење Еурипидове, Какојанисове и Кишове Електре

Кинези баптисти: пример двоструке мањине у Србији данас

Former East, Former West: Post-Socialist Nostalgia and Feminist Genealogies in Today's Europe

Development of Management Skills for Professional Dessigners: an Answer to the Present Professional Crisis

Препознатљивост као добробит у глобализацији

Библиографија

Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ – 50 књига

Научна критика и полемика

Serbian Dance Tradition

Изазови визуелне антропологије: историја Балкана у сликама

Пластичне деведесете

Roast Chicken and other Gypsy stories by Jelena Čvorović