Издања Етнографског института САНУ

gei

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова

Елефтериос Алексакис

Петер Славковски

Карл Касер

Габриела Килианова

Милица Бакић-Хајден

Ингрид Славец-Градишник

Мартина Мартинова

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић

Софија Милорадовић

Јелена Чворовић

Љиљана Гавриловић

Александра Павићевић

Лада Стевановић

Илдико Ердеи

 

Рецезентски тим:

Војислав Становчић

Ана Лулева

Растја Столична

Јованка Радић

Снежана Петровић

Мирослава Малешевић

Мирослава Лукић-Крстановић

Младена Прелић

Лариса Човић

Младена Прелић

Биљана Сикимић

Милена Беновска

Марина Симић

Петко Христов

Александар Палвестра

Љубинко Раденковић

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ, одржаној октобра 2011. године, на основу реферата академика Војислава Становчића.

 

БЕОГРАД 2011

)

Аутор
Наслов рада

 

Оригинални научни радови

Тестаментално наслеђивање – само правна осмоза?

Juvenile Marriages, Child Brides and Infant Mortality Among Gypsies in Serbia

Imagining the Past, Creating Identity: the Case of the Bayash

'Nahni wa xfendik'(We and the Others): Negotiation of Multiple Identities in the Maronite Community of Cyprus

Дискурзивно обликовање других: српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту

Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године

'Неподношљива лакоћа' (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији

Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије

Сведочанство времена – афоризам

Jезичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра

Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе

Darwinian Medicine and 'Race': a Note on Education

Миле Недељковић као истраживач друштвених, културних и етничких питања

 

Хроника

Хроника научног скупа Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Гуча 1–2. октобар 2010.

 

Научна критика и полемика

Употреба појма "култура" у студијиама савремене српске културне политике

Смрт, сузе, смех и моћ

Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej