Издања Етнографског института САНУ

GEI SANU 1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861

 

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова

Елефтериос Алексакис

Петер Славковски

Карл Касер

Габриела Килианова

Милица Бакић-Хајден

Ингрид Славец-Градишник

Мартина Мартинова

Фернандо Диего Дел Векио

Шел Магнусон

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић

Софија Милорадовић

Јелена Чворовић

Срђан Радовић

Александра Павићевић

Лада Стевановић

Илдико Ердеи

Јелена Јовановић

 

Рецезентски тим:

Војислав Становчић

Драгана Руслалић

Милан Попадић

Љупчо Ристески

Весна Марјановић

Предраг Пипер

Маја Година Голија

Инес Прица

Јованка Радић

Милина Ивановић Баришић

Младена Прелић

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ, одржаној 10, априла 2012. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

БЕОГРАД 2012

 

)

Аутор
Наслов рада

 

Оригинални научни радови

Особености концепта слобода у руској рок поезији

Лепа Брена: Реполитизација музичких успомена на Југославију

Светска економска криза као индикатор системске дискриминације миграната: пример мигрантских грађевинских радника у Словенији

Лого и семиоза

Вишечулни музеји

Занати: где после музеја?

Трудноћа у обичајима Рађевине

 

Библиографија

Библиографија радова о традиционалној култури, фолклору и популарној култури у Зборнику Етнографског института САНУ (1–25)

 

Научна критика и полемика

Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века

Нове перспективе у антропологији: научна фантастика и фентази као средства антрополошког промишљања Другог

Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед

Profantová, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty.