Издања Етнографског института САНУ

glasnik 2
Аутор
Наслов рада

Оригинални научни радови

Програмирање нематеријалног културног наслеђа града

У традицији идеја: Евроскептицизам у Србији – дискурс антизападњаштва?

Приче о успеху и карактеристике националних култура: Србија и Америка

Фаворизовање мушке деце међу муслиманским становништвом у Санџаку

Реторичке фигуре у језику рекламних порука

Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова

Искушења социјалистичког раја – рефлексије конзумеристичког друштва у југословенском филму 60-их година XX века

Аспекти посматрања и идентификације губитника и добитника транзиције у друштву Србије

Shaping the Pain: Lamenting of Euripides’, Kakojannis’ and Kiš’ Electra

Turbo-Folk and Ethnicity in the Mirror of the Perception of the YouTube users

Sprechen Sie Deutsch? German Language and Revitalization of Ethnic Identity of the Germans in Bačka

"Serbian Language in Emigration"–
Serbian Language Idiom in Ljubljana

Village Fairs (Panigyria), Dance and Social Groups in the Village of Faraklita, Kefalonia, Greece

Boules: The Carnival of Naousa. Folklore or Symbolism?

Драгана Радојичић, Дијалози за трпезом, антрополошка монографија о култури исхране

Сива зона правне сфере – суживот обичајног права и закона

Twenty Years Later: The War Did (not) Begin at Maksimir

Хроника и прикази

Хроника

IN MEMORIAM ДР МИЉАНА РАДОВАНОВИЋ