Гласник Етнографског института САНУ 61(1) - електронско издање

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Уредник темата:

Александра Павићевић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела
Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке;

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић;

 

Рецезентски тим:

Војислав Становчић,

Софија Захова,

Мирјана Павловић,

Коста Николић,

Ана Столић,

Мирко Благојевић,

Младена Прелић,

Гордана Благојевић,

Душан Дрљача,

Драган Булатовић,

Татјана Цвјетићанин,

Мирослава Лукић Крстановић,
Јадранка Ђорђевић Црнобрња, Биљана Марковић,

Ивана Башић;

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ, одржаној 7. маја 2013. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

 

БЕОГРАД 2013

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић

 

Аутор
Наслов рада

Уводна реч

 

Тема броја: Лица смрти

Мит о бесмртности у савременој популарној
култури.Студија случаја о Тошету Проеском - апстракт*

Ископавање и поновно сахрањивање партизана-
антикомуниста у Клужу, у Румунији, 2009–2010 - апстракт*

Зашто је писац кремиран?
Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића - апстракт*

Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између
обичаја, закона и економије - апстракт*

 

Varia

(Де)конструкција женског тијела у Еурипидовом Хиполиту

 

'Омотач' и 'Целина' – Иконичност лексема тело и пут

Сива зона закона и праксе: пример дечијег додатка

Људска права и држављанство

"Наша" дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања

Однос националног, регионалног и глобалног – Црна Гора у 21. вијеку

Нове могућности етногенетских проучавања
становништва Србије

 

Недеља – празник или радни дан

 

На крају и на почетку – Карневал. Mузеологија у
транзицији

Херој гитаре: од иконе популарне културе до
носталгичног самодизајна

 

Библиографија

Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ– 50 књига. 2. део (народно градитељство и култура становања, исхрана и популарна култура)

 

Научна критика и полемика

Miroslav Válka, Sociokulturní proměny vesnice. Moravský
venkov na prahu třetího tisíciletí

Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и
натписи

Љиљана Гавриловић, Музеји и границе моћи

 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу читати на енглеској страници сајта. Текст који је преведен на српски језик је:

Зашто је писац кремиран?
Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића