Гласник Етнографског института САНУ 61(2) - електронско издање

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (електронско издање)

 

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Уредник темата:

Александра Павићевић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела
Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке;

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић;

 

Рецезентски тим:

Војислав Становчић;

Александар Лома;

Бојан Жикић;

Љиљана Гавриловић;

Биљана Сикимић;

Данка Лајић Михајловић;

Маја Година Голија;

Илдико Ердеи;

Мирко Благојевић;

Младена Прелић;

Душан Дрљача;

Мирослава Лукић Крстановић;

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ, одржаној 1. новембра 2013. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

 

БЕОГРАД 2013

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић

 

 

 

 

Аутор
Наслов рада

Тема броја: Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима пост-
дисциплинарности и тржишта

 

Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта. Искуства у вези са осмишљавањем, организовањем и финансирањем научних истраживања

Улога друштвених наука и хуманистичких дисциплина у савременом друштву (случај Словачке) - апстракт*

Хуманистичке и друштвене науке у Шведској. Дилеме и
могућности интердисциплинарних истраживања - апстракт*

Настанак нове фигуре у академској заједници – homo
applicandus - апстракт*

Коришћење етнолошког знања у државном управљању. Искуство Русије

Постмодернизам и хуманистичке науке. Пример историографије

 

Varia

Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве

Градска музика на Косову и Метохији у истраживањима српских етномузиколога током XX века

Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир

Тело духовно – концепт (словенске) душе (I)

Позиционирање спонзорства на тржишту културних догађаја

Транзицијски велтшмерц: наративизација искуства
младих при тражењу посла и запослењу у контексту
постсоцијалистичке трансформације

Стигматизација као последица илегализације одређених облика транснационалног кретања: дехуманизација тзв. илегалних миграната

 

Научна критика и полемика

Илдико Ердеи, Чекајући Икеу. Потрошачка култура у постсоцијализму и пре њега.

Место жене у друштвеном животу, Ален Турен, Свијет
жена

Бугарска свадба у етнолингвистичком кључу. Елена
Семеновна Узенёва, Болгарская свадьба: этнолингвистическое
исследование

Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu

Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín
vedného odbory

Peter Slavkovský, Slovenský roľník (pramen k štúdiu spôsobu života)

Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje
střední Evropu a Balkánu

 

Хроника

Антропологија савременог града, X Конгрес руских
етнографа и антрополога, Руска академија наука, Москва 2–5. јул 2013.

 

Сећање

Библиографија: др Добрила Братић
(1953–2009)

 

* Рад је, у склопу теме броја, написан на енглеском језику, те се може читати на енглеској страници сајта.