Гласник Етнографског института САНУ 62 (1) - електронско издање

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић


Уредник Темата
Јадранка Ђорђевић Црнобрња


Међународни уређивачки одбор
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке


Уређивачки одбор
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,
Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић


Рецензентски тим
Војислав Становчић,

Александар Лома,

Коста Николић,

Петко Христов,

Ивана Башић,

Бојан Жикић,

Мирко Благојевић,

Иван Ђорђевић,

Младена Прелић,
Александар Крел,

Гордана Благојевић,

Љиљана Гавриловић,

Александар Ганчев,
Весна Марјановић,

Мирослава Лукић Крстановић, Ивица Тодоровић,

Сања Златановић,

Душко Петровић,

Биљана Сикимић,

Марта Стојић Митровић


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 27. маја 2014. године, на основу реферата академика Војислава Становчића


БЕОГРАД 2014.

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић

 

Аутор
Наслов рада

Тема броја – Истраживање миграција*

Ко, где, како и зашто – аспекти савремених миграција

Света путовања: Летница на Косову

Мултидимензионални идентитет младих Бугара у дијаспори (студија случаја у Одеси, Украјина)

Интеграција азиланата и трајно ванредно стање у којем се налазе имигранти у Калабрији

 

Приказати као проблем, искористити као добру прилику: четири примера социо-политичких конфликата у чијем је фокусу присуство миграната у Србији

Varia

На граници са културом. Које су то ’зелене’ нативне групе?

Културна интимност и исхрана: један интервју и расправа

Како је Словенија добила антибурек систем.
Прилог историји семантичке продукције бурека

Тело духовно – концепт (Словенске) душе (II)

Од ‘жене са дететом' до 'странкиње’ – феминистички пројекат Надежде Петровић

Животињско тело, насиље и морална паника: случај керуше Миле

Како је ‘народна игра‘ освојила свет. Кратка друштвено-економска историја фудбала у Европи и Србији

Значење разарања. Одређење и
контекстуализација филма катастрофе

Издаваштво монографских публикација Српске православне цркве у периоду од 1990. до 1995. године
– теме и поруке

Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944.

 

Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе)

‘Општа места сећања’ у оквиру личног сећања – на примеру свадбе у Гори

Празнична сећања у Србији од средине 20. века до данас

Историјски и друштвени темељи првог Дрежничког прела

Научна критика и полемика

Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove
postjugoslavenske humanistike

Свијет се смањује, изучавање историје се шири. Trond Berg Eriksen, Šta je istorija ideja?

Студије и огледи из правне етнологије

 

Хроника

Међународни научни скуп О идентитету, ЦАНУ

 

 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.