Гласник Етнографског института САНУ 62 (2) - електронско издање

GEISANU

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић


Уредник Темата
Јадранка Ђорђевић Црнобрња


Међународни уређивачки одбор
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке


Уређивачки одбор
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,
Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић


Рецензентски тим
Војислав Становчић,

Петко Христов,

Младена Прелић,

Душан Дрљача,

Мирко Благојевић,

Гордана Благојевић,

Коста Николић,

Љиљана Гавриловић,

Јованка Радић,

Рајна Драгићевић,

Мирјана Детелић,

Милина Ивановић-Баришић, Ђорђина Трубарац Матић.


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 7. октобра 2014. године, на основу реферата академика Војислава Становчића.


БЕОГРАД 2014.

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић

 

Аутор
Наслов рада

Тема броја – Истраживање миграција*

Ко, где, како и зашто – аспекти савремених миграција у иностраној и домаћој етнолошкој/ антрополошкој литератури (2)

Истраживања миграција: етнологија и политика Етнографског института САНУ (1947–2014)

Миграције из Горе крајем двадесетог и почетком двадесет првог века

Fenomen izbjeglištva u modernom političkom sistemu

Утицај миграција на етнички/национални и религијски идентитет: случај евангеличке методистичке цркве у Банату

Varia

Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији

 

Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива

Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца

 

Од муње до праха – Смрт, сахрана и посмртна судбина Николе Тесле

Миле против транзиције’: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије

За сликарским потезом: границе женског тела на ‘Акту’ (1956/1957) Зоре Петровић

Збирка речи Димитрија Чемерикића као извор за етнолингивистичка и етнолошка истраживања

Другост варварке: ‘Медеја’ Еурипидова и ‘Медеја’ Велимира Лукића

Паремије као део етнолингвистичког наслеђа

Зa њим и у гору и у воду: семантичко-прагматичка анализа формуле у контексту добровољне брачне отмице

 

Сећање

Етнокореолошка делатност Оливере Младеновић

Библиографија др Оливере Младеновић

 

 

Научна критика и полемика

(Нова) критика балканистичког дискурса у хрватској етнологији/културној антропологији

Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства

Етноантрополошко истраживање савременог националног идентитета. Црна Гора након Југославије – динамика идентитета

Milan Margetin: Po stopách valаchov v Karpatoch (Monograwfia)

 

Научни допринос жена

 

Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије

 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се у целости могу прочитати на енглеској страници сајта ЕИ САНУ.