Садржај Гласника Етнографског института САНУ 63/1 (2015) - електронско издање
Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић


Уредник Темата

Сања Златановић


Међународни уређивачки одбор
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке


Уређивачки одбор
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,
Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић


Рецензентски тим
Војислав Становчић,

Душан Дрљача,

Драгана Антонијевић,

Слободан Наумовић,

Ирена Шпадијер,

Данијел Синани,

Биљана Сикимић,

Бранко Ћупурдија,

Гордана Горуновић,

Младена Прелић,

Мирослава Малешевић,

Саша Недељковић,
Мирослава Лукић Крстановић, Љиљана Гавриловић,

Гордана Благојевић,
Сања Златановић,

Јадранка Ђорђевић Црнобрња, Ђорђина Трубарац Матић.


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 12. маја 2015. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Српски цитатни индекс),

Ulrich's Periodicals Directory.

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић


БЕОГРАД 2015.

 

 

 

 

- Сања Златановић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1501009Z; UDC:39:911.375(497.11):911.375(497.2)

Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат; п. 9-17

- Ана Лулева; Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences
DOI: 10.2298/GEI1501019L; UDC: 39:902:911.375(497.231)

Живети са светским наслеђем. Етнографско истраживање Старог града Несебaра (Бугарска); п. 19-33

- Иванка Петрова; Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences
DOI:10.2298/GEI1501035P; UDC: 92.3:330.567.2:911.375.3(497.2)

Социјални и културни ресурси оснивања и функционисања породичних предузећа у малом бугарском граду; п. 35-47

- Милена Беновска-Сабкова; New Bulgarian University/ University of Blagoevgrad “Neofit Rilski”, Sofia, Bulgaria
DOI:10.2298/GEI1501049B; UDC: 39:342.731:28(497.2)

Урбана култура, религијска конверзија и превазилажење етничке флуидности Бугара муслимана (‘Помака’); п. 49-71

- Љиљана Гавриловић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1501073G; UDC: 39:911.375

Могућност Трећег: нематеријална културна наслеђа Града; п. 73-83

- Соња Петровић; Филолошки факултет Универзитета у Београду
DOI: 10.2298/GEI1501085P; UDC: 39:911.375"190/194"(497.1Београд)

И град и варош: сећања на свакодневни живот у предратном Београду; п. 85-99

- Дејан Крстић; Народни музеј Зајечар
DOI:10.2298/GEI1501101K; UDC: 39:911.375(497.11Зајечар)

Зајечар: поглед на један провинцијални и погранични град у Србији; п. 101-119

 

Varia

- Никола Ф. Павковић; Проф. Универзитета у Београду
DOI:10.2298/GEI1501123P;UDC: 398.332:271.222(497.11)

Слава или Крсно име код Срба; п. 123-145

- Мирјана Павловић, Младена Прелић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1501147P; UDC: 316.022.4:314.145"18"(497.11)

Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва; п. 147-165

- Мариjам Керимова; Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Moscow
DOI: 10.2298/GEI1501167K; UDC: 39(470)"18/19"

Руска етнологија у периоду од краја XIX до прве трећине XX века. Школе и методе;п. 167-176

- Бранислав Пантовић, Ивана Башић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1501177P; UDC: 39:314.745

Значај ‘двоструке укорењености’ (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава); п. 177-192

- Нина В. Аксић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1501193A; UDC: 39(=16):636.6

Птице злослутнице у словенским веровањима; п. 193-211

- Селена Станковић; Филозофски факултет, Ниш
DOI: 10.2298/GEI1501213S; UDC: 811.133.1:811.163.41'28

О употреби косовскометохијских топонима у француском језику данас; п. 213-228

 

Научна критика и полемика

- Надежда Бојаринцева-Карабашевић;

Мали градови – велики проблеми. Социјална антропологија малог града;

- Милан Томашевић;

Архитекстура сећања;

- Срђан Радовић;

Између црвеног и црног: Сплит и Мостар у култури сјећања;

- Дуња Њаради;

Бесконачна игра позиционирања;

 

 

 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.