Садржај Гласника Етнографског института САНУ 63/2 (2015)
Конфликт и помирење на Балкану
- електронско издање

2013-1

UDC 39(05)

еISSN 2334-8259

ISSN 0350-0861 (овде преузмите штампано издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић


Уредник Темата

Александар Крел


Међународни уређивачки одбор
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке


Уређивачки одбор
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,
Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић


Рецензентски тим
Војислав Становчић,

Александар Крел,

Сања Златановић,

Младена Прелић,

Горан Павел Шантек,

Мирослава Лукић Крстановић,

Мирко Благојевић,

Бојан Жикић,

Иван Ковачевић,

Милош Миленковић,

Ивица Тодоровић,

Биљана Вучетић,

Мирко Сајловић,

Љиљана Гавриловић,

Мирослава Малешевић,

Петрија Јовичић,

Гордана Благојевић,

Драган Булатовић,

Весна Марјановић

Јадранка Ђорђевић Црнобрња.


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 17. новембра 2015. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Српски цитатни индекс),

Ulrich's Periodicals Directory.

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић


БЕОГРАД 2015.

 

 

 

 

- Александар Крел; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1502249K;UDC: 316.48;

Конфликти и нужност њиховог разрешавања у савременом свету; п. 249-254

- Нонка Богомилова; Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences
DOI:10.2298/GEI1502255B; UDC: 323.1:2(497);

Религијска припадност ‘Других’ у савременим друштвима Балкана (културни механизми и перспективе); п. 255-263

- Goran Pavel Šantek; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DOI:10.2298/GEI1502265S; UDC: 572.029:2;

Religioznost i spremnost na pomirenje. Antropološki pogled; п. 265-281

- Александар Крел;Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1502283K;UDC: 314.74(497.113)(=112)

Немци поново у Гакову: сусрети, сарадња и помирење некадашњег и садашњег локалног становништва; п. 283-301

- Јадранка Ђорђевић Црнобрња; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1502303D; UDC: 391.2(497.11);

Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси; п. 303-316

- Јелена Спасенић; Department of Social Anthropology, University of Stockholm, Sweden
DOI:10.2298/GEI1502317S; UDC: 316.346.32-053.6:111.821:355.01 (497)"199"

Значај недавне српске ратне прошлости на перцепцију идентитета младих људи; п. 317-336

- Пиеро Пасини;Department of Humanistic Studies, University “Ca’ Foscari” of Venice,Italy
DOI:10.2298/GEI1502337P; UDC: 94 (497)"18"

Изградња нације и међународна солидарност. Размат- рања о Балкану у италијанским републиканским размишљањима у 19. веку; п. 337-347

 

Varia

- Иван Ђорђевић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1502351D;UDC: 572.029(497.11)

Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о ‘Паради поноса’ у савременој Србији; п. 351-367

- Гордана Ђерић; Институт за европске студије, Београд
DOI:10.2298/GEI1502369D;UDC: 159.922.4:39

Река понорница: о променљивом статусу феномена менталитета и менталног мапирања; п. 369-382

- Андријана Аничић; Univerzitet Alfa
DOI:10.2298/GEI1502383A; UDC: 314.7:39

Амбивалентност колонијалног дискурса: чекајући варваре – у очима другог; п. 383-394

- Петрија Јовичић / Ивана Башић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI
:10.2298/GEI1502395Ј; UDC:75(497.11)"19"

Маске и метаморфозе женскe kреативности - ‘Лутка’ Милене Павловић Барили; п. 395-410

- Марта М. Вукотић Лазар; Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Филозофски факултет. Катедра за историју уметности
DOI:10.2298/GEI1502411V;UDC: 72.012.2(497.11)

Улога архитекте Николе Добровића на имплементацији савремених урбанистичких и архитектонских теорија и поетика у институционално планирање урбаног развоја Београда; п. 411-431

- Весна Пено; Музиколошки институт САНУ
DOI:10.2298/GEI1502433P; UDC: 271.2(497.11):78

Предање и/или традиција у новијој богослужбеној музици Српске цркве; п. 433-450

- Весна Трифуновић; Етнографски институт САНУ, Београд
DOI:10.2298/GEI1502451T; UDC: 334.72:005.96(497)"20"

Предузетници у транзицијској Србији – контекст пословања и друштвено прихваћени тип приватника; п. 451-466

- Ана А. Плотникова; Институт славяноведения РАН, Москва
DOI:10.2298/GEI1502467P; UDC: 929 Толстој Н.И.

Никита И. Толстоj: уз деведесетогодишњицу рођења; п. 467-479

 

Научна критика и полемика

Милош Луковић

To sem čuła na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovskěm Závrší

Љиљана Гавриловић

Упутство за истраживање на (не)обичном месту

Марина Симић

Култура интимности: османско музичко наслеђе на Балкану

Јована Диковић

Архиви безбедносних служби као етнографски терен

Весна Трифуновић

Промене антрополошких парадигми у земљама југоисточне Европе – изазови, правци и предлози развоја једне науке

 

 

 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.

** Овај текст је у целости доступан само на руском језику.