Садржај Гласника Етнографског института САНУ 63/3 (2015)
Истраживање миграција
- електронско издање

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић


Уредници Темата

Мирослава Лукић Крстановић

Петко Христов


Међународни уређивачки одбор
Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке.


Уређивачки одбор
Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић,

Младена Прелић,

Биљана Сикимић,

Јадранка Ђорђевић Црнобрња,

Сања Златановић.


Рецензентски тим
Војислав Становчић,

Мирјана Мороквашић,

Гордана Благојевић,

Драганa Антонијевић,

Даница Шантић,

Душко Петровић,

Уршула Липовец Чеброн,

Мирјана Бобић.


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 17. новембра 2015. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Српски цитатни индекс),

Ulrich's Periodicals Directory,

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

Технички уредник електронског издања:

Бранислав Пантовић


БЕОГРАД 2015.

 

 

 

 

- Мирослава Лукић Крстановић; Етнографски институт САНУ, Београд;
DOI
: 10.2298/GEI1503507L; UDC: 314.7"20"

Интердисциплинарни дијалог о проучавању миграција. Овде и сада ‒ свет; п. 507-514

- Ана Крастева; Centre for european refugees, migration and ethnic studies at the New Bulgarian University , Sofia / University Lille 3, France;
DOI
: 10.2298/GEI1503515K; UDC:
314.7(497)

Мобилност на Балкану: привременост, врсте, трендови; п. 515-536

- Сања Златановић; Етнографски институт САНУ, Београд;
DOI: 10.2298/GEI1503537Z; UDC: 314.7"20":39

Методолошки и епистемолошки изазови истраживања коетничких миграција на послератном терену; п. 537-550

- Петко Христов; Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences;
DOI
: 10.2298/GEI1503551H; UDC: 314.7"32"(497)

Балкански “гурбети / печалбарство” у прошлости и садашњости; п. 551-563

- Јадранка Ђорђевић Црнобрња; Етнографски институт САНУ, Београд;
DOI: 10.2298/GEI1503565D; UDC: 314.7(497):32:33

„И до Исланда су стигли“ – економска и политичка миграција Горанаца из Горе; п. 565-579

- Мирјана Павловић; Етнографски институт САНУ, Београд;
DOI
: 0.2298/GEI1503581P; UDC: 314.743(497.11)(560):94

Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања; п. 581-593

- Милина Ивановић Баришић; Етнографски институт САНУ, Београд;
DOI
:10.2298/GEI1503595I; UDC: 314.727(497.11)"195/20

Миграције село – град у другој половини 20. века у Србији; п. 595-608

- Гордана Благојевић; Етнографски институт САНУ, Београд;
DOI
: 10.2298/GEI1503609B; UDC: 314.747(73)(497.11)"20"

Повратак у Србију: животне приче ремиграната из САД од почетка 21. века до данас; п. 609-622

- Марта Стојић Митровић(1)/Ела Мех(2); Етнографски институт САНУ, Београд(1)/Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija(2);
DOI
: 10.2298/GEI1503623S; UDC: 314.7(497.11)"20"

Репродуковање граница и заразност илегализације: пример београдског хостела; п. 623-639

Научна критика и полемика

Марта Стојић Митровић

Првих десет година развоја сустава азила у Хрватској (с освртом на суставе азила у регији)

Уршула Липовец Чеброн

Антрополошко истраживање у Крњачи, Боговађи и Бањи Ковиљачи

Сања Златановић

Социјална култура у огледалу материјалне. Нове књиге Института за етнологију Словачке академије наука (I)

Соња Жакула

Међународна летња школа и конференција “Keep it simple, make it fast!” Crossing borders of underground music scenes


 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.