Садржај Гласника Етнографског института САНУ 64/3 (2016)– Истраживање миграција (ур. Мирослава Лукић-Крстановић и Петко Христов)- електронско издање

2016-3

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић

 

Уредник

Срђан Радовић


Уредник Темата

Мирослава Лукић-Крстановић

Петко Христов


Међународни уређивачки одбор
др Милица Бакић-Хејден (Универзитет у Питсбургу),

др Ана Драгојловић (Универзитет у Мелбурну),

проф. др Петер Финке (Универзитет у Цириху),

проф. др Карл Казер (Karl-Franzens
Universität, Грац),

др Габриела Килианова (Етнолошки институт САВ, Братислава),

проф. др Шел Магнусон (Универзитет у Упсали),

проф. др Марина Мартинова (Институт етнологије и
антропологије РАН, Москва),

др Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН, Софија),

др Татиана Подолинска (Етнолошки институт САВ, Братислава),

др Јана Поспишилова (Етнолошки
институт АН ЧР, Брно),

др Инес Прица (Институт за етнологију и фолклористику, Загреб),

др Ингрид Славец Г радишник (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Љубљана).

 

Уређивачки одбор
др Гордана Благојевић

др Иван Ђорђевић

проф. др Илдико Ердеи

проф. др Љиљана Гавриловић

др Јелена Јовановић

др Александра Павићевић

др Лада Стевановић

академик Гојко Суботић

 

Издавачки савет
Проф. др Јелена Ђорђевић

проф. др Маја Година Голија
др Рената Јамбрешић Кирин

др Мирослава Лукић-Крстановић

др Младена Прелић

проф. др Љупчо Ристески
проф. др Лидија Вујачић

проф. др Бојан Жикић


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 17. новембра 2015. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Српски цитатни индекс),

Ulrich's Periodicals Directory,

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

Технички уредник електронског издања:

Наташа Стевановић


БЕОГРАД 2016.

 

 

 

Научни радови

Милена Спасовски, професор у пензији

Даница Шантић, Географски факултет Универзитета у Београду,
DOI: 10.2298/GEI151019006S; UDC: 314.7(497.11)"195/20
Миграције становништва као детерминанта развитка и размештаја становништва
Србије у последњих пола века
, pp.
453-467

 

Мирјана Бобић, Филозофски факултет Универзитета у Београду,

Милица Весковић Анђелковић, Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Београду
DOI: 10.2298/GEI151019003B; UDC: 314.743(497.11)
Профил и стaвови потенцијaлних мигрaнaтa из Србије, pp. 469-491

Жељко Бјељац, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Милан Радовановић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
DOI: 10.2298/GEI151019002B; UDC: 314.742(497.113)"19"
Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије
Војводине (Србија) у 20. веку
, pp.
493-507

 

Драгана Антонијевић, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Љубица Милосављевић, Институт за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
DOI: 10.2298/GEI151019001A; UDC: 314.747(497.11)
'Трећа опција':осцилирајућа кретања гастарбајтера у пензији, pp. 509-526

 

Драгана Ковачевић Биелицки, Универзитет у Ослу, Факултет хуманистичких наука
DOI: 10.2298/GEI151019004K; UDC: 172.15:314.7(497)
Методолошки национализам и групизам у истраживању миграција са подручја бивше
Југославије
, pp.
527-540

 

Марина Мартинова, Институт за етнологију и антропологију Н. Н. Миклукхо-Маклаи, Руска Академија Наука, Москва.
DOI: 10.2298/GEI1603541M; UDC 314.745.3-054.7(470.311):39
Мигранти у Москви: свакодневица града као културни дијалог, pp. 541-551


Власта Кокотовић Каназир, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Марко Филиповић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Ивана Магдаленић, Географски факултет у Београду, катедра за демографију
DOI: 10.2298/GEI151019005K; UDC: 314.7(497.11)"195/20"
Унутрашња мобилност становништва Србије у другој половини XX и на почетку XXI века, pp. 553-567

Ивана Ј. Вучина Симовић, Универзитет у Крагујевцу

Ана С. Јовановић, Универзитет у Крагујевцу
DOI: 10.2298/GEI151019007V; UDC: 811.163.41:314.7
Истраженост српског језика у дијаспори у оквирима филологије и лингвистичких дисциплина, pp. 569-584

II
Научна критика и полемика

Мирјана Мороквашић,
Контекстуализација проблема миграција (ауторизована дискусија са научног скупа, pp.585-590

Марта Стојић Митровић,
Избјеглиштво у сувременом свијету. Од политичкотеоријских утемељења до биополитичких исхода, pp. 591-593

Јована Диковић,
Ново сељаштво: поглед на будућност села и сељака, pp. 593-596

Драгана Радојичић,
Нова критичка разматрања о исхрани у социјализму – пример из Словачке, pp. 596- 599.

Милош Луковић
,
Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami, pp. 599-601

Милош Луковић,
Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, pp. 602-603

III
In memoriam


Драгана Радојичић,
Академик Петар Влаховић, pp. 605-608

Данијела Велимировић,
Милка Јовановић, pp. 608-611

 


 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.