Актуелни пројекти ЕИ САНУ (2006-2010)

krusevac

које финансира МНЗЖС

Београд, октобар 2006

Програм

Пројекат: Србија између традиционализма и модернизације – етнолошка и антрополошка проучавања културних процеса (бр. 147020) 

Руководилац: проф. др Драгана Радојичић

О пројекту говоре: проф Људмила Кузмицева, др Љиљана Гавриловић

Теме сарадника на пројекту:

 • Љиљана Гавриловић, Реконструкције и репрезентације културе: музеологија као парадигма конструкције слика културе

 • Драгана Радојичић, Култура становања, традиционализам/модернизација

 • Александра Павићевић, Друштвене институције у провинцији - између локалног и глобалног

 •  Зорица Дивац, Брачни односи и друштвена стратификација – традиционално и модерно у стилу живота брачних заједница

 • Јадранка Ђорђевић, Институција наслеђивања у светлу етнолошко/антрополошких изучавања обичајног права у Србији крајем XX века на примеру Врања и околине

 • Мирослава Малешевић, Разумевање дискриминације и однос према различитим видовима другости међу младима у Србији

 • Ивица Тодоровић, Савремена проучаванја традиционалне духовне културе Србије

 • Милина Ивановић-Баришић, Традиционална религиозност у другој половини 20. века

 • Ласта Ђаповић, Схватање оностраности код нас

 • Лада Стевановић, Погребни ритуал и деритуализација смрти у савременим градским условима

 • Ивана Грубишић, Значај природне средине у свакодневном и сакралном животу у Србији - етноботаничке студије свакодневног и сакралног живота у Србији

 

Пројекат: Антрополошко испитивање комуникације у савременој Србији (бр. 147021)

Руководилац: др Јелена Чворовић

О пројекту говоре: др Марина Мартинова, Иван Ђорђевић

Теме сарадника на пројекту: 

 • Jeлена Чворовић, Диференцијални утицај религије на животне историје и репродуктивне стратегије:

 • Љиљана Гавриловић, Нормативна и популарна култура: Србија на "путу у Европу"

 • Мирослава Лукић Крстановић, Популарна култура и културно наслеђе  - јавни ритуали и светковине

 • Александра Павићевић, Модерно спаљивање посмртних остатака - развој идеје и унутрашње контроверзе

 • Мирослава Малешевић, Митови о ''нашој'' посебности – медијска конструкција идентитета

 • Иван Ђорђевић, У потрази за идентитетом – анализа идеолошких дискурса у савременој Србији

 • Срђан Радовић, Утицај јавних дискурса на идентитете грађана Србије: културна и идеолошка анализа


Пројекат Етницитет: Савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори (бр. 147023)

Руководилац: академик Војислав Становчић

О пројекту говоре: др Радост Иванова, Младена Прелић

Теме сарадника на пројекту:

 • Војислав Становчић, Владавина права и суживот етничких група

 • Младена Прелић, Процеси етничких и националних идентификација: пример Србије

 • Сања Златановић, Однос етничког и других облика колективног идентитета у мултиетничком друштву

 • Мирјана Павловић, Етнички/национални идентитет српске мањинске заједнице на мултиетничким просторима (Темишвара, Батање и Чикага)

 • Мирослава Лукић Крстановић, Етнички и културни идентитет етничке мањине: Срби у Батањи

 • Гордана Благојевић, Етницитет српских миграната у дијаспори: Срби у Грчкој

 • Мирослав Нишкановић, Срби у Босни и Херцеговини

 • Александар Крел, Етнички идентитет немачке националне мањине у региону Војводине у другој половини 20. и почетком 21. века

 • Душан Дрљача, Скривене етничке мањине у јужном и северном Банату