Посебна издања Етнографског института САНУ

knjiga

Никола Пантелић

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Посебна издања ЕИ САНУ 58 Београд 2007.