Посебна издања Етнографског института САНУ

Aleksandra Pavićević

Александра Павићевић

 

FROM MYSTERY TO SPECTACLE. ESSAYS ON DEATH IN SERBIA FROM THE 19th - 21st CENTURY

 

 

Етнографски институт САНУ, Београд 2015.

 

Можете преузети документ у PDF формату