Посебна издања Етнографског института САНУ

Plamena tela

Мирослава Лукић Крстановић

Мирјана Павловић

 

ETHNIC SYMBOLS AND MIGRATIONS. Serbian Communities in USA and Canada

Посебна издања Етнографског института САНУ 87 Београд 2016.

 

Књига је објављена у суиздаваштву са Српским генеалошким центром.

Можете преузети увод у PDF формату