Посебна издања Етнографског института САНУ

Милина Ивановић Баришић

 

Одевање у околини Београда
- друга половина 19. и прва половина 20. века -

 

Посебна издања Етнографског института САНУ 88 Београд 2017.

Монографију можете преузети у PDF формату.