Посебна издања Етнографског института САНУ

Сања Златановић

ЕТНИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА ПОСЛЕРАТНОМ ПОДРУЧЈУ:
српска заједница југоисточног Косова

 

Посебна издања Етнографског института САНУ 89 Београд 2018.

Монографију можете преузети у PDF формату.