Међународни пројекти - БУГАРСКА

bugarska

Етнографски институт САНУ и Етнографски институт Бугарске академије наука (БАН) склопили су уговор о научној сарадњи за период 2009-2011, у оквиру међуакадемијске научне сарадње САНУ и БАН, на тему:

Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду - Културно наслеђе и национални идентитет. Упоредно истраживање у Бугарској и Србији

 

Пројекат је наставак једне добре традиције сарадње која је уз много обостраног труда изграђена у последњих десетак година. После дуготрајног периода непостојања контаката између два водећа етнолошка института у Србији и Бугарској, крајем деведестих година обновљена је научна сарадња, реализовано је неколико сукцесивних академских пројеката, чији су резултат шест објављених зборника (3 у Бугарској и 3 у Србији), посвећених темама важним за етнологију – аспекти животног циклуса у традиционалним културама Бугара и Срба, свакодневна култура социјализма и постсоцијализма и др.

Садашњи научни пројекат, у коме учествују сарадници Етнографског института САНУ (мр Зорица Дивац, руководилац пројекта, проф.др Драгана Радојичић, др Љиљана Гавриловић, др Мирослава Лукић-Крстановић, др Александра Павићевић, др Лада Стевановић, мр Срђан Радовић, мр Иван Ђорђевић) иIV srpsko'bugarska konferencija, Zrenjanin Етнографског института са музејем БАН (др Станка Янева, руководилац пројекта, проф.др Рачко Попов, проф.др Милена Беновска-Събкова, др Ана Лулева, др Валентина Васева , др Иванка Петрова, др Галин Георгиев, др Ива Кюркчиева) представља наредну степеницу у упоредном изучавању важних процеса савременог развоја две земље – конструисање националног идентитета у вези са културним наслеђем у контексту европских интеграција и глобализације. Упоредна анализа је изузетно корисна у оваквом истраживању јер показује "културне" и "националне специфичности" које нису видљиве у затвореним, изолованим проучавањима искључиво сопствене културе. Као резултат може се очекивати темељније познавање обе културе – бугарске и српске.

Циљ овог пројекта јесте обављање етнолошких истраживања која би требало да покажу како се у две балканске земље, од којих је једна (нова) чланица ЕЗ, а друга – још увек изван ЕЗ, везују национални идентитет и културно наслеђе. То подразумева вишеслојну анализу:

  • политике идентитета;
  • културе сећања;
  • конципирања "културног наслеђа", које је историјски различито;
  • везе на макро- и микронивоу: поглед "одоздо", који треба да открије како социјални актери усвајају политике и изграђују своје културе сећања;
  • улоге културног наслеђа при конструисању колективних идентитета и сл.

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња

Статут института

Прочитајте статут нашег института