Међународни пројекти - ЧЕШКА

ceska

Етнографски институт САНУ и Етнолошки институт Академије наука Чешке републике(АН ЧР) из Прага (са одељењем у Брну и Институтом европске етнологије Масариковог универзитета из Брна) склопили су Споразум о научној сарадњи и раду на заједничком пројекту:

Друштвене трансформације након 1989. године (2008-2013).

Планирано је да се сарадња одвија кроз:

узајамно публиковање научних тестова у главним часописима Института

размена научних радника кроз студијске боравке у оквиру међуакадемијске сарадње

реципрочно организовање научних конференција и узајамно позивање на научне конференције

пружање помоћи ЕИ САНУ приликом конкурисања за европске пројекте (Етнолошки Атлас и Етнолошки Речник).

Руководиоци пројекта: проф др Драгана Радојичић (ЕИ САНУ) и Проф др Зденек Ухарек (Етнолошки институт АН ЧР), Јана Поспишилова (Етнолошко одељење у Брну)

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња