Међународни пројекти - ПОЉСКА

poljska

Заједнички пројекат са Етнографским инститиутом Пољске академије наука - Shifting Borders in Central, Eastern and South Eastern Europe.

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња