Пројекти 2001-2005

projekat

Етнографски институт Српске академије наука и уметности је током 2002. године наставио са бројним активностима у вези са радом на новим, трогодишњим пројектима чија реализација је отпочела у 2002. години.

На захтев Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије дати су програмски циљеви и план рада Етнографског института САНУ за 2002. годину, у оквиру конкурса за фундаменталне научноистраживачке пројекте МНТРС. Институт се пријавио са два пројекта за која је урађена потпуна документација и образложење тема и циљева истраживања. То су следећи пројекти:

1. Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција (руководилац др Ласта Ђаповић), који се бави монографским проучавањем појединих сегмената традиционалне културе и мањих географских целина у Србији и етницитета Срба у дијаспори.

2. Савремена сеоска и градска култура – путеви и трансформација (руководилац др Драгана Радојичић), који се бави истраживањима нових услова живота и облицима традиционалне културе на селу и у граду, који су измењени или су на старим створени нови.

Рад на оба пројекта подразумева мултидисциплинарни и компаративни приступ истраживањима, а на њима ради 16 истраживача Етнографског института САНУ и три пензионисана научна саветника. Поред истраживача, у раду на пројектима ангажоване су и библиотека и стручне службе.

Ови пројекти чине окосницу рада Института за наредни период.

Рад ЕИ САНУ на постојећим пројектима представља основу за будућа сондирања и истраживања етничке слике садашње Србије, која би била усмерена на представљање културне стварности и изналажење путева њене стабилизације.

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња