Међународни пројекти - РУМУНИЈА

Rumunija

У Тематски плана научне међуакадемијске сарадње, за период 2007-2009., САНУ и Румунске академије наука (РуАН) увршћена је и тема

Етнолошка истраживања Срба у Свињици (30 година касније) / Проучавање Румуна у српском делу Баната,

 

коју реализују Етнографски институт САНУ и Институт за социолошка истраживања у Темишвару. Сарадњом су предвиђена теренска испитивања мањина од стране матичних института, по принципу бездевизне размене истраживача.

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња