Међународни пројекти - РУСИЈА

rusija

Институт за етнологију и антропологију "Н. Н. Миклухо-Маклај" Руске академије наука (РАН) и Етнографски институт САНУ, у оквиру Протокола о међународној научној сарадње САНУ и РАН (2006-2009) сарађује на две теме:

1. Етнички процеси у словенском свету после 1991. године

2. Свакоднева култура у постсоцијалистичком периоду

Планирани су следећи облици научне сарадње:

  • размена истраживача кроз студијске боравке по принципу бездевизног реципроцитета,
  • размена публикација и научних информација,
  • узајамно публиковање резултата истраживања,
  • излагање резултата на научним конференцијама и
  • организовање научних конференција посвећених теми сарадње.

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња