Међународни пројекти - СЛОВАЧКА

zastave Slovačke i Srbije

Културни и друштвени трансформацијски процеси у Србији и Словачкој

је тема новог пројекта који реализује Етнографског института САНУ са Институтом за етнологију Словачке академије наука (САН) из Братиславе, за период 2008-2013, а у оквиру међуакадемијске научне сарадње САНУ и САН.

Сарадња је кобнкретизовања на следећи начин:

  • Размена научних радника кроз студијске боравке у оквиру међуакадемијске размене у периоду 2008-2013.
  • Размена изабраних научних студија, које ће бити публиковане у Гласнику ЕИ САНУ и Словенском народописy ИЕ САН
  • Давање инструкција за Етнографски атлас Србије (инструкције ће научни радници ИЕ САН пружити ЕИ САНУ)
  • Припремање научне конференције на тему Културни и друштвени трансформацијски процеси у Србији и Словачкој

Руководиоци пројекта: проф др Драгана Радојичић (ЕИ САНУ) и проф др Габријела Килијанова (Институт за етнологију САН)

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња