Наш тим

Aleksаndаr Jovаnović

Милан Томашевић

e-mail: milan.tomasevic@ei.sanu.ac.rs

Милан Томашевић рођен је 1983. године у Земуну. На Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду дипломирао је 2010. године, на којем јe одбранио и мастер тезу за коју је судобитник награде за најбољи рад за 2012. годину. Тренутно је докторанд на Филозофском факултету са одобреним предлогом тезе Антрополошка перспектива популарне космологије.

Од 2013. године ради на Етнографском институту САНУ на пројекту Културно наслеђе и идентитет.

Бави се истраживањем популарне културе, савременим формама религиозности и антропологијом науке. Тренутно је посвећен истраживању односа савремених космолошких наратива и популарне културе, као и њиховом интерпретацијом у религијским дискурсима.

 

Библиографија

Објављени радови

Значење разарања Одређење и контекстуализација филма катастрофе. Гласник Етнографског института САНУ 62 (1). pp. 199-214. Београд. 2014.

Цунами, Катрина и Фукушима – Култура страха и савремени end times наративи у научно – популарним серијама. Antropologija no. 14 (2). pp. 117-147. Одељење за етнологију и антропологију. Београд. 2014.

Моћи откривења: eсхатологија, апокалиптичка књижевност и миленаризам. Етноантрополошки проблеми. Vol. 11. No 1. рр. 175-192. Београд. 2016.

Прикази књига

Архитекстура сећања – Srđan Radović Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek. Гласник Етнографског института САНУ 63 (1). 231-233. 2015.

Скупови

Теорија и фантастика: факти и фикција, Београд, Институт за филозофију и друштвену теорију. 03. 06. 2015. године

 

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института