Наш тим

Branislav Pantovic

Бранислав Пантовић

e-mail: mr.pantovic@gmail.com ; branislav.pantovic@ei.sanu.ac.rs

Рођен je у Чачку 1983. године. У Буенос Аиресу (Аргентинa) магистрирао је 2010. године на Факултету за дизајн и комуникације Универзитета Палермо (Facultad de diseño y comunicación - Universidad de Palermo), на теми „Мултикултурална Србија дизајнирана за свет" (Serbia multicultural diseñada para el mundo: claves para la imagen que representará a la nación Serbia). У Етнографском институту САНУ запослен је од 2011. године, а звање "истраживач сарадник" је стекао 2012. године. Тренутно пише докторску дисертацију из области међународних односа.

У свом истраживачком раду се ослања на трансдисциплинарност која произилази из његовог образовања. Изучавао је српско-црногорску дијаспору у Аргентини где је кроз интердисциплинарни приступ приближио научној заједници неке специфичности ових миграната и њихових потомака. Расправља о потенцијалу трансмиграната у међународном амбиејнту и односу њиховог локалног и глобалног идентитата. С друге стране, бавио се проналажењем „скривених“, знаковних порука и идеја које се користе у визуелном представљању уже или шире заједнице другима. Тако да је приметно усмеравање ка разматрању семиотичке природе визуелних извора, чији се елементи користе за формулацију идеје у знак.

Библиографија

Чланци:

2017- Инструментализација институција културе у међународном амбијенту на примеру Културног центра Србије (Париз) и Турског културног центра „Јунус Емре“ (Нови Пазар). (коаутор: Нина Аксић) Зборник радова ФДУ бр. 31-32. Београд, Србија;

2017- Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз). (коаутор: Нина Аксић) Гласник Етнографског Института САНУ 65(1), Београд, Србија;

2017- Архивска грађа МСП РС у функцији неговања права на незаборав: Анте Павелић у Аргентини. Зборник радова 31: Право на незаборав (правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату), Београд, Србија;

2015 - In Between Everyday Life and Nostalgia (Emigrants from Serbia and Montenegro in Argentina). (Између свакодневног живота и носталгије: исељеници из Србије и Црне Горе у Аргентини) (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић) Slovenský národopis / Slovak Ethnology, issue 2, Братислава, Словачка;

2015 - Значај ‘двоструке укорењености’ (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава). (коаутор: Ивана Башић) Гласник Етнографског Института САНУ 63(1), Београд, Србија;

2015 - Serbia en imágenes: mensajes visuales de un país. (Србија у сликама: визуалне поруке једне земље) Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 52, Буенос Аирес, Аргентина;

2015 - La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. (Национални идентитет. Представљање елемената културе у Аргентини и Србији ) (коаутор: Зулема Марзорати), Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 52, Буенос Аирес, Аргентина;

2014 - Домовински клубови и удружења наших исељеника у Аргентини (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић). Гласник Етнографског музеја, sveska 78, Beograd, Србија;

2014 -Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939-1944. (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић), Гласник Етнографског Института САНУ 62(1), Београд, Србија;

2013 -Српска православна црква као део културно-историјског наслеђа наших исељеника у Аргентини. (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић), Зборник радова са научне конференције са међународним учешћем: Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству (IV), Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија;

2013 - „Наша” дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања. (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић) Гласник Етнографског Института САНУ 61(1), Београд, Србија;

2012 - Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе). (коаутор: Ивана Башић). Гласник Етнографског Института САНУ 60(1), Београд, Србија;

2011 - Препознатљивост као добробит у глобализацији. Гласник Етнографског института САНУ 59(1), Београд, Србија;

2008 - Una cultura como un diseño en la globalización. (Једна култура као један дизајн у глобализацији). Escritos en la Facultad, Буенос Аирес, Аргентина;

 

Учешће на конгресима и научним скуповима:

2017 - СПЦ у перспективи српске дијаспоре у Аргентини као симбол заједништва. Међународни научни скуп Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије;Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно;

2016 - Културни центри као инструменти међународне културне сарадње: Културни центар Републике Србије у Паризу и Турски културни центар „Јунус Емре“ у Новом Пазару; Научна конференција са међународним учешћем: „Bitef and Cultural Diplomacy: Theatre and Geopolitics”, Београд; (коаутор: Нина Аксић);

2015 - Делатности епархије буеносаирешке на обнављању друштвено-културних активности наших исељеника у Аргентини; Научна конференција са међународним учешћем: „Дипломатија и култура Србије: стање и перспективе“ (VI), Београд; (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић);

2013 – Улога и значај домовинских клубова и друштава у очувању културног наслеђа "наших" исељеника у Аргентини; Hаучнa конференцијa са међународним учешћем: Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству (IV), Београд; (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић);

2012 – Српска православна црква као део културно-историјског наслеђа "наших" исељеника у Аргентини; Hаучнa конференцијa са међународним учешћем: Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству (IV), Београд; (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић);

2011 – Дизајн у функцији ефикасније комуникације мултикултуралне Србије; Међународна конференција: Културе и границе, Вршац;

2011 – Прелиминарно истраживање српске и црногорске емиграције у Аргентини (верски и национални идентитет); Међународна конференција: Културе и границе, Вршац; (коаутор: Милеса Стефановић-Бановић);

 

Пројекти:

2011- 2018 Истраживач сарадник на пројекту: "Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала Појмовник Српске Културе" (Евиденциони број: 47016); Подпројекат 2: "Етнолошко и антрополошко тумачење традиција";

2016 - 2017 Координатор истраживача и научника ангажованих у оквиру интердисциплинарног интернационалног пројекта: „Заштита културе сећања на заједничке жртве страдања у Другом светском рату“; пројекат је резултат сарадње Етнографског института САНУ са Институтом за Холокауст из Тел Авива (Shem Olam Faith and the Holocaust Institute for Education, Documentation and Research), Института за упоредно право из Београда и Министарства спољних послова Републике Србије. У овом контексту, такође је:
- Вршио функцију „официра за везу“ између ЕИ САНУ и МСП РС;
- Био секретар државне делегације Србије која је путовала у Њујорк поводом обележавања Дана сећања на жртве холокауста у седишту Уједињених нација и комеморације 75 година од оснивања логора Јасеновац. Поред тога, такође је
- Био секретар редакције Зборника радова од међународног значаја „Право на незаборав (правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату)“.

2011- 2013 Координатор интердисциплинарног интернационалног пројекта: "Културни идентитет и његово представљање; La identidad cultural y sus representaciones"; пројекат је резултат билатералне сарадње Етнографског института САНУ и Универзитета Палермо из Буенос Аиреса (Facultad de diseño y comunicación);

 

Теренска истраживања:

2011 - 2013 Истраживање културно-верског идентитета српско-црногорске дијаспоре у Аргентини;

 

Пленарна предавања по позиву:

2013. - Предавање по позиву на "Универзитету Флорес", Буенос Аирес (Аргентина) на тему Комуникација и имиџ земље у међународним односима;

2011. - Предавање по позиву на "Универзитету Палермо", Буенос Аирес (Аргентина) на тему Визуелна комуникација културног идентитета у савременој Србији;

 

Друго:

Oд 2012. године технички уредник мултимедијалног интернет портала "Појмовник српске културе" (пројекат 47016);

Од 2011. године члан сектора за међународну сарадњу Етнографског института САНУ као представник за јужноцентралноамерички регион;

2016.- Приређивање и одабир архивске грађе из Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије ради организације изложбе „Заштита културе сећања на заједничке жртве страдања у Другом светском рату“ у просторијама Министарства спољних послова Републике Србије;

Oд 2013. - 2017. године технички уредник електронског издања Гласника ЕИ САНУ;

Oд 2012. - 2017. године уредник интернет сајта Етнографског института САНУ;

2011 - 2014 Дефинисање визуелних идентитета за четири научна скупа: Међународна научна конференција Културе и границе, која је одржана у Вршцу 6. –8. октобра 2011. године; међународни „Округли сто“ Етнографског института САНУ Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта, одржан у Београду 3.10.2012; међународна конференција Етнографског института САНУ Суочавање са собом, суочавање са другим. Да ли је могуће помирење на Балкану?, одржана у Београду од 30 – 31. октобра 2014.; округли сто Етнографског института САНУ Научно истраживање миграција у србији: проблеми и иницијативе, одржан 8. децембра 2014. године.

2013.- Организација изложбе фотографија "Диптиси и подручја. Латиноамеричка жена", аутора Зелмара Медие, у Институту Сервантес у Београду. Министарство културе Репбулике Уругвај је овој изложби доделило признање - изложба од националног културног значаја;

2011. и 2012. - Члан управног одбора манифестације "Летњи дани културе у Чачку";

2008.- Излагање пројеката у оквиру изложбе "Експресија, апстракција, нови ликовни изрази"; Уметничка галерија "Надежда Петровић", Чачак;

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института