Наш тим

Miroslava Malesevic

Мирослава Малешевић

 

Мирослава Малешевић (1956, Београд, СФРЈ), дугогодишња је сарадница у Етнографском институту САНУ у Београду. Посебно је занимају женска питања и теме из политичке антропологије.

 

Библиографија

Монографије

 1. Ritualizacija socijalnog razvoja žene – tradicionalno selo zapadne Srbije. Etnografski institut SANU, Posebna izdanja knj.39 (ur. D. Bandić), Beograd 1986.

Didara: Životna priča jedne Prizrenke. Etnološka biblioteka knj. 14, SGC (ur. M. Niškanović), Beograd 2004.

 1. Žensko. Etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji. Etnološka biblioteka knj. 25, SGC (ur. M. Niškanović), Beograd 2007.

Ima li nacija na planeti Ribok? Ogledi o politikama identiteta. Etnološka biblioteka knj. 49, SGC (ur. M. Niškanović), Beograd 2011.

 1. Didarja. Rrefimi jetesor i nje prizrenaseje. Qendra Multimedia (ur. Jeton Neziraj), Prishtina 2016. (Prevod na albanski Shkelzen Maliqi, Pogovor Elife Krasniqi, Predgovor M. Malešević)

  Избор текстова за период 2005 – 2015.

 2. Tradicija u tranziciji: u potrazi za ''još starijim i lepšim'' identitetom. Zbornik radova EI SANU, knj. 21 (ur. Lj. Gavrilović), Beograd 2005, 219- 234.

 1. Velika je i mala matura. Mapiranje mizoginije u Srbiji, zbornik, tom 2, (prir. M. Blagojević), AŽIN, Beograd 2005, 297-305.

Die gesellschaftliche Gleichberechtigung von Mannern und Frauen im sozialistischen Jugoslawien: Aufbau und Ausbaujahre. Sozialismus: Realitaten und Illusionen, Europaische Ethnologie, Band 24, Klaus Roth (Hg.), Verlag des Instituts fur Europaische Ethnologie, Wien 2005, 119-129.

 1. The Introduction od Religion to State Schools in Serbia and „Orthodox(is)ing“ the Identity of Serbian Youth, Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology, vol 9, Sofia, Munich 2005, 225 - 239.

 1. Pravoslavlje kao srž  ''nacionalnog bića'' postkomunističke Srbije. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj, zbornik EI SANU knj. 22 (ur. Z. Divac), Beograd 2006, 99 - 121.

 1. Evropa: kriza identiteta. Glasnik EI SANU LIV, Beograd 2006, 69 - 86.

Hrišćanski identitet sekularne Evrope. Glasnik EI SANU LV, Beograd 2007, 9 - 28.

 1. Kulturni obrasci u oblikovanju ženskog identiteta. Problem odrastanja osnovnoškolki u Beogradu. Zbornik EI SANU 2007, 7-20.

Nasilje identiteta, Kulturne paralele, Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu, Zbronik EI SANU knj. 25 (ur. Z. Divac), Beograd 2008, 11- 32.

 1. Put Olimpijskog plamena: Peking kao čuvar kulta antičke prošlosti evropskih nacija, Glasnik EI SANU LVII (1), Beograd 2009, 9-25.

 1. ''Srbija jača od Nokie'': Politike identiteta u postkomunističkoj Srbiji, u: Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije (Zb. radova, ur. Ivan Čolović), Biblioteka XX vek, Beograd 2009, 326-349.

 1. Rađanje olimpijskog plamena: antička Grčka i evropski identitet, Glasnik EI SANU LVII (2), Beograd 2010.

U Evropu, ali sa identitetom (u knjizi Ima li nacija na planeti Ribok), Beograd 2011, 157-188.

 1. Pokusy socjalistycznego raju, Komunizm na peryferiach (pod redakcja Magdaleny Boguslawskiej i Zuzanny Grebeckiej), Libron, Warszawa –Krakow 2013, 113-134.

Gluvo doba i naša etnologija, Zbornik radova sa naučnog skupa posvećenog Dušanu Bandiću, Filozofski fakultet, Beograd 2014.

 1.  

 

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института